Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014

Kotkassa on laadittu perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Kotkan opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen hyväksymää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 rakennetta. 

 

Kotkan oppilashuoltosuunnitelma on osa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Opetussuunnitelman toteutumista, seurataan, arvioidaan ja kehitetään koulukohtaisten lukuvuosisuunnitelmien esittelyn yhteydessä. Seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa:

  • koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
  • TVT-polku
  • kulttuuripolku
  • kestävän kehityksen toimintasuunnitelma
  • koulupäivän liikunnallistamisen strategia
  • aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
  • yhdenvertaisuussuunnitelma
  • Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatus strategia

Opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla paikallisen tuntijaon mukaisesti.

Yleinen tuntijako: Tuntijako2016 yleinen.pdf

Musiikkiluokkien tuntijako: Musiikkiluokat tuntijako2016_Kotka.pdf

Liikuntaluokkien tuntijako: Liikuntaluokat tuntijako2016_Kotka.pdf

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä