Hovinsaaren koulu

Hovinsaaren koulu

Koulussamme toimii lukuvuonna 2018-2019 esiopetus sekä valmistava esiopetus ja yleisopetuksen, erityisopetuksen sekä valmistavan opetuksen vuosiluokat 1-5.

Keskeisiä arvoja koulussamme on erilaisuuden ja toisten kunnioittaminen, yhdessä toimiminen ja vastuunottaminen omasta toiminnasta.

Pyrimme huomioimaan jokaisen oppilaan yksilölliset piirteet ja tarpeet osana ryhmän ja koulun toimintaa.


...Vuonna 1907 päätettiin Hovinsaarelle rakentaa uusi koulu helpottamaan Kotkansaaren koulutilannetta. Kansakoulujohtokunta asetti uudelle koulurakennukselle seuraavanlaisia tavoitteita: Koulun tulisi olla kaksi- tai kolmekerroksinen. Siinä pitäisi olla 10 - 12 luokkahuonetta, kaksi opettajainhuonetta, juhlasali, veistopaja, piirustussali, "ynnä huone, jossa naisoppilaille annetaan opetusta ruuanlaitossa". Koulun tuli olla myös käytännöllinen ja yksinkertainen, mutta samalla aistikas. Koulu avattiin oppilaille syksyllä 1908...