Verkko-opinnot

Verkko-opinnot


Verkko-opiskelu on hyvä vaihtoehto, kun opiskelijan tavoite on suorittaa lukio muiden opintojen tai työn ohessa. Se sopii myös kauempana asuville, pienten lasten vanhemmille ja muutoin joustavia opiskelujärjestelyjä kaipaaville. Kuka tahansa voi opiskella yksittäisiä kursseja verkko-opintoina (tutkintotavoitteisille opiskelijoille verkko-opiskelu on maksutonta, muilta peritään aineopintomaksu).

Lähes kaikki aikuislukion OPS:n mukaiset pakolliset kurssit (pois lukien pitkä matematiikka) on mahdollista suorittaa verkossa. Joillakin syventävillä kursseilla ei järjestetä verkko-opetusta vaan etäopiskelijat osallistuvat normaaliin lähiopetukseen tai opiskelevat itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaan. Erityisesti kielten ja matematiikan syventävissä opinnoissa on syytä varautua käymään oppitunneilla.

Opiskelija voi suorittaa käytännössä koko lukion oppimäärän tai yksittäisiä kursseja verkko-opiskelijana. Verkossa toteutettavat kurssit löytyvät esimerkiksi lukion verkkokurssitarjottimesta. Myös iltaopiskelija tai päivälukiolainen voi halutessaan suorittaa kursseja verkossa.

Verkko-opiskelu vaatii kykyä pakottaa itsensä töihin. Se on joustava, mutta myös haasteellinen opiskelumuoto.

Verkkokurssin voi suorittaa missä tahansa jaksossa. Verkkokurssin opiskelun voi aloittaa kerran yhden lukuvuoden aikana. Kurssi täytyy aloittaa viikon kuluessa jakson alkamisesta tai muutoin kurssi-ilmoittautuminen peruuntuu. Kurssi katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija on palauttanut kurssikohtaisen aloitustehtävän kurssin verkkosivulla.

Verkossa suoritettaville kursseille tulee ilmoittautua erillisellä ilmoittautumislomakkeella. Verkkokursseihin ja verkko-opiskelun ohjeistukseen tutustuminen sekä ilmoittautumislomakkeen täyttäminen edellyttää kirjautumista Peda.nettiin (polku: www.kotkanaikuislukio.fi > kirjaudu Peda.nettiin > opiskelijalle > verkkokurssit > ilmoittautumislomake verkkokursseille).

Verkkokursseille tulee ilmoittautua viimeistään viikko ennen jakson alkua
(katso aikataulut). 

Useimmat verkkokurssien sivut on suojattu kurssiavaimilla. Opiskelijat saavat avaimen kurssin opettajalta ensimmäisellä oppitunnilla tai verkkokurssin alkaessa jakson alussa opettajan lähettämästä ohjeesta.

Jokaista opiskelijaa avustetaan oman opintosuunnitelman laatimisessa.