Peruskouluopinnot

Peruskouluopinnot

Peruskoulun kursseja voi suorittaa etäopiskeluna.

Kurssien suorittaminen alkaa yhteydenotolla Kotkan aikuislukion rehtoriin.

Hän tekee aiempien opintojen hyväksiluvut ja laatii opintosuunnitelman.

Rehtori antaa opettajien yhteystiedot. Tavallisesti järjestetään tapaaminen,
jossa käydään läpi kurssin tehtävät ja sovitaan aikataulu.

Kurssiin ei kuulu lähiopetusta koululla, vaan opiskelija tekee työtä kotona.

Kurssikoe voidaan järjestää koulun koeviikolla tai rehtorin kanssa sovittuna ajankohtana.