Lukio-opinnot

Lukio-opintojen suorittaminen Kotkan aikuislukiossa

Koko tutkinnon suorittaminen

Ylioppilas on yo-tutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö, joka on lisäksi saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.

Lukion päättötodistus edellyttää vähintään 44 kurssin suorittamista. Hieman yli 30 kurssia on kaikille pakollisia.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä järjestettävä koe sekä kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Opiskelija voi halutessaan suorittaa lisäksi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Kurssi muodostuu noin 28 oppitunnista. Oppitunnit ovat kaksoistunteja (40 + 40 minuuttia). Opiskelija tekee kurssivalinnat opiskelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Valinnat ovat sitovia, mutta perustelluista syistä opiskelija voi tehdä muutoksia aiempiin valintoihinsa. Muutokset tehdään aina opinto-ohjaajan kanssa. Opetussuunnitelman ainekohtaisessa osiossa määritellään kaikkien kurssien sisällöt, tavoitteet, työtavat ja arviointi.

Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen jaksoon.

Lukion suorittaminen kestää 2 – 4 vuotta.

Lukiotutkinnon tai yksittäisiä lukiokursseja voi opiskella osallistumalla opetukseen iltaisin tai verkko-opintoina.

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärän muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muissa oppilaitoksissa suoritetuista tai suoritettavista kursseista ja niiden hyväksi lukemisesta opiskelijan kokonaiskurssimäärään tulee aina neuvotella rehtorin kanssa.


Keskeytyneiden opintojen loppuunsaattaminen

Aikuislukiossa voi jatkaa opintoja siitä, mihin ne ovat päivälukiossa päättyneet. Suoritetut lukion kurssit luetaan hyväksi uusiin opintoihin. Päivälukion ja aikuislukion opetussuunnitelmien erot otetaan aiempien opintojen hyväksilukuja tehtäessä huomioon. Jos opetussuunnitelmat ovat muuttuneet, opiskelija voi joutua täydentämään opintojaan uutta opintosuunnitelmaa vastaaviksi. Hyväksiluku on aina tapauskohtainen. Arvosanalla 4 suoritettuja kursseja ei yleensä lueta hyväksi.

Mikäli opiskelija siirtyy päivälukiosta aikuislukioon, hänen kurssisuorituksensa suhteutetaan aikuislukion kurssisuoritusmäärään.


Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan lukion oppimäärän (lukion päättötodistus).

  • Joidenkin opiskelijoiden tavoite on pelkän oppimäärän suorittaminen.
  • Jotkut ammattilukiosta ylioppilaaksi valmistuneet haluavat suorittaa myös lukion oppimäärän loppuun.
  • Jotkut opiskelijat ovat saattaneet suorittaa yo-tutkinnon hyväksytysti, mutta ylioppilaaksi valmistumisen esteenä on kesken jäänyt lukion oppimäärän suorittaminen.Ammatillisen tutkinnon pohjalta opiskeleminen

Kolmevuotisen (180 osp) ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi

  • osallistua suoraan ylioppilaskirjoituksiin
  • keskittyä vain kirjoittamiinsa aineisiin
  • suorittaa koko lukion oppimäärän


Kolmevuotinen (180 osp) ammatillinen koulutus antaa suoraan oikeuden osallistua ylioppilaskirjoituksiin. On kuitenkin suositeltavaa opiskella ainakin joitakin kirjoitettavan aineen kursseja. Useimmat ammatillisen perustutkinnon pohjalta opiskelevat suorittavat koko oppiaineen oppimäärän.

Kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden tulisi opiskella vähintään kaksi lukion pakollista kurssia jokaisessa aineessa, jonka ylioppilaskokeeseen aikoo osallistua. Jos kyseisessä oppiaineessa ei ole pakollisia kursseja, vaaditaan kahden lukiokurssin suorittamista kyseisestä oppiaineesta.

Ylioppilastutkinto on vaativa koe, joka perustuu sekä pakollisten että syventävien kurssien sisältöihin. Suosittelemme, että opiskelijat suorittavat useampia kursseja kirjoitettavissa aineissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä