Lukio-opinnot

Lukio-opintojen suorittaminen Kotkan aikuislukiossa

Koko tutkinnon suorittaminen

Ylioppilas on yo-tutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö, joka on lisäksi saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.

Lukion päättötodistus edellyttää vähintään 88 opintopisteen / 44 kurssin suorittamista. 

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Oppitunnit ovat kaksoistunteja (40 + 40 minuuttia). Opiskelija tekee valinnat opiskelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Valinnat ovat sitovia, mutta perustelluista syistä opiskelija voi tehdä muutoksia aiempiin valintoihinsa. Muutokset tehdään aina opinto-ohjaajan kanssa. Opetussuunnitelman ainekohtaisessa osiossa määritellään opintojaksojen sisällöt, tavoitteet, työtavat ja arviointi.

Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin.

Lukion suorittaminen kestää 2 – 4 vuotta.

Lukiotutkinnon tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osallistumalla opetukseen iltaisin tai verkko-opintoina.

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärän muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muissa oppilaitoksissa suoritetuista tai suoritettavista opinnoista ja niiden hyväksi lukemisesta opiskelijan tulee aina neuvotella rehtorin kanssa.


Keskeytyneiden opintojen loppuunsaattaminen

Aikuislukiossa voi jatkaa opintoja siitä, mihin ne ovat päivälukiossa päättyneet. Suoritetut lukion opinnot luetaan hyväksi uusiin opintoihin. Päivälukion ja aikuislukion opetussuunnitelmien erot otetaan aiempien opintojen hyväksilukuja tehtäessä huomioon. Jos opetussuunnitelmat ovat muuttuneet, opiskelija voi joutua täydentämään opintojaan uutta opintosuunnitelmaa vastaaviksi. Hyväksiluku on aina tapauskohtainen. Arvosanalla 4 suoritettuja kursseja/opintojaksoja ei yleensä lueta hyväksi.

Mikäli opiskelija siirtyy päivälukiosta aikuislukioon, hänen suorituksensa suhteutetaan aikuislukion suoritusmäärään.


Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan lukion oppimäärän (lukion päättötodistus).

  • Joidenkin opiskelijoiden tavoite on pelkän oppimäärän suorittaminen.
  • Jotkut ammattilukiosta ylioppilaaksi valmistuneet haluavat suorittaa myös lukion oppimäärän loppuun.
  • Jotkut opiskelijat ovat saattaneet suorittaa yo-tutkinnon hyväksytysti, mutta ylioppilaaksi valmistumisen esteenä on kesken jäänyt lukion oppimäärän suorittaminen.Ammatillisen tutkinnon pohjalta opiskeleminen

Kolmevuotisen (180 osp) ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi

  • osallistua suoraan ylioppilaskirjoituksiin
  • keskittyä vain kirjoittamiinsa aineisiin
  • suorittaa koko lukion oppimäärän


Kolmevuotinen (180 osp) ammatillinen koulutus antaa suoraan oikeuden osallistua ylioppilaskirjoituksiin. On kuitenkin suositeltavaa suorittaa ainakin joitakin kirjoitettavan aineen opintoja. Useimmat ammatillisen perustutkinnon pohjalta opiskelevat suorittavat koko oppiaineen oppimäärän.

Ylioppilastutkinto on vaativa koe, joka perustuu sekä pakollisten että syventävien opintojen sisältöihin. Suosittelemme, että opiskelijat suorittavat useampia opintojaksoja kirjoitettavissa aineissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä