Yksittäisten lukioaineiden opinnot (= aineopiskelu)

Aineopiskelu


Aineopiskelijana voi:
  • korottaa päättötodistusten arvosanoja
  • nopeuttaa ja paikata päivälukion opintoja
  • valmistautua pääsykokeisiin
  • opiskella yksittäisiä lukiokursseja haluamissaan aineissa


Kaikkia lukion kurssitarjottimella olevia kursseja voi suorittaa aineopiskelijana. Tällöin tavoitteena ei ole peruskoulu- tai lukiotutkinto. Aineopiskelun avulla opiskelija voi täydentää tai päivittää työelämässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Aineopiskelulla voi myös valmentautua jatko-opintoihin. Kielten kursseilla opiskelija voi ylläpitää kielitaitoaan tai aloittaa aivan uuden kielen opiskelun (suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä).

Aineopiskelija saa arvosanan korotuksesta erillisen todistuksen, jota hän voi käyttää hyväksi hakeutuessaan jatko-opintoihin.

Opiskelu aikuislukiossa on aina tavoitteellista ja etenevää. Opiskelija saa aina myös todistuksen suorittamistaan kursseista/oppimääristä. Peruskoulun kielikurssit suoritettuaan opiskelija voi halutessaan jatkaa opintojaan lukion kursseilla. Lukion aineopiskelija voi testauttaa osaamisensa osallistumalla opiskelemansa aineen ylioppilaskokeeseen. Tuolloin on kyse erilliskokeista, joista ei voi koostaa ylioppilastutkintoa.

Aineopiskelijoilta peritään opiskeltavien kurssien määrästä riippuen 50€-150€ lukuvuosimaksu.