9. Eettisiä tehtäviä

Näkökulmia eettisiin tehtäviin

Pohdinnan kohde
 • huomioi eri osapuolet
 • ihmisarvon, tasa-arvon ja itsemäärämisoikeuden toteutuminen
 • mielipiteen- ja sananvapauden toteutuminen
 • vapaus, vastuu, suvaitsevaisuus sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla
 • itsemäärämisoikeus
 • toisten kunnioittaminen
 • sääntöjen noudattaminen, rehellisyys
 • rikkeiden hyvittäminen
Voitko käyttää seuraavanlaisia kysymyksiä:
 • millaisia näkemyksiä, arvoja tai arvostuksia eri osapuolilla on?
 • kuinka monia tilannne tai asia koskee, onko huomioitava yksilön, yhteisön, yhteiskunnan tai peräti globaali näkökulma?
 • millaisia arvoristiriitoja tilanteeseen sisältyy?
 • millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia tilanteeseen sisältyy? Kenellä on oikeuksia, kenellä velvollisuuksia?
 • mikä valintoja tai päätöksiä motivoi?
 • millaisia eettisiä periaatteita voi soveltaa (esim. oikeudenmukaisuus, huolenpito, vastuu, sitoutuminen, totuudellisuus)
 • millaisia moraalisääntöjä tilanteeseen liittyy?

Yo-kokeissa olleita tehtäviä

Pohdi liikuntaan ja urheiluun liittyvää doping-ilmiötä eettisestä näkökulmasta. (K 2009)
Pohdi urheiluun liittyvää alkoholimainontaa eettisestä näkökulmasta. (S 2012)
Pohdi jääkiekkoväkivaltaa eettisestä näkökulmasta. (S 2013)

Pohdi raskauden keskeyttämistä eettisestä näkökulmasta. (K 2010)
Pohdi eutanasiaa eettisestä näkökulmasta. (K 2013)
Pohdi priorisointia terveydenhuollossa eettisestä näkökulmasta. (K 2012)
Pohdi seulontatutkimuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. (S 2015)

Pohdi tupakkalaissa esitettyjä kieltoja ja tupakoinnin rajoittamiskeinoja eettisestä näkökulmasta. (K 2011)
Poreilua-nimisessä blogissa olleen kirjoituksen otsikkona oli helmikuussa 2012 "Hei mutsi tarjos skumppaa - onks paha?" Blogin alussa 14-vuotias nuori esittää kysymyksen, onko huono asia, että äiti tarjosi hänelle kuohuviiniä. Pohdi tähän kysymykseen liittyviä eettisiä näkökulmia. (K 2015)

Pohdi lihavuuteen liittyviä eettisiä näkökulmia. (S 2007)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä