7. Suomalainen terveydenhuolto

7.2. Yo-tehtäviä

Yo-kokeessa kysyttyä

Termit
primaaripreventio
tertiaaripreventio
hoitotakuu
geneerinen lääkevalmiste
WHO
epikriisi
eutanasia
Julkisessa keskustelussa on esitetty, että ihmisten tulisi itse vastata syntyneistä hoitokustannuksista, mikäli he elintavoillaan laiminlyövät terveydestään huolehtimisen. Esitä argumentteja tämän näkökannan puolesta ja sitä vastaan. (kevät 2007)
Pohdi priorisointia terveydenhuollossa eettisestä näkökulmasta. (kevät 2012)
Apteekit ovat tärkeä lääkehuollon osa. Niissä myytävillä lääkkeillä on viranomaisen myöntämä myyntilupa. Osa lääkkeistä on lääkäreiden määräyksellä myytäviä, osa ilman reseptiä myytäviä. Minkälaisia eroja näillä lääkkeillä on? (kevät 2008)
Alla olevasta kuviosta ilmenee Suomen väestön ikärakenne vuonna 2004 ja arvioitu ikärakenne vuonna 2040.
a) Mitä kuvio kertoo väestön ikärakenteen muutoksista? (1 p.)
b) Miten ikärakenteen muutos tulee näkymään väestön terveydentilassa? (4 p.)
c) Pohdi ikärakenteen muutoksen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. (jokeritehtävä kevät 2008)
Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaan (2008) valtakunnallinen tavoite on, että vuoteen 2012 mennessä noin 90 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai palveluiden turvin. Kuvaile ja arvioi, miten teknologiaa ja erilaisia apuvälineitä hyödyntämällä voidaan mahdollistaa ikääntyneiden ihmisten kotona asumista. (jokeritehtävä syksy 2010)
Maassamme säädettiin ensimmäisenä Euroopan valtiona laki potilaan asemasta ja oikeuksista vuonna 1992. Minkälaisia oikeuksia potilaalla on terveydenhuollossa Suomessa? (syksy 2010)
Pohdi terveysteknologian käyttöä potilaan oikeuksien näkökulmasta. (kevät 2014)
Kuvaile kunnan tehtäväksi määrättyjä terveyspalveluja ja niiden järjestämistä. (syksy 2007)
Kuvaile työterveyshuollon tehtäviä ja palvelujen järjestämisen tapoja. (kevät 2009)
Lähes kaikki suomalaiset lapset ovat olleet lastenneuvolan asiakkaina ensimmäisinä elinvuosinaan. Mitkä ovat nykyisin tämän jo 60-vuotiaan instituution tärkeimmät tehtävät? Miten neuvolatoimintaa voisi tulevaisuudessa kehittää? (kevät 2007)
Miten Suomessa on järjestetty terveyspalvelut yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville? (syksy 2011)
Analysoi Suomen terveydenhuollon palveluihin kohdistuvia tulevaisuuden haasteita. (jokeritehtävä syksy 2014)
Määrittele, mitä hoitotakuulla tarkoitetaan, ja analysoi, mitä hyötyjä ja ongelmia hoitotakuuseen liittyy. (kevät 2015)
Arvioi kansanterveysjärjestöjen merkitystä ja kuvaile niiden toimintatapoja terveyden edistämisessä. (syksy 2008)
Määrittele, mitä itsehoidolla, omahoidolla ja ammattilaisten antamalla hoidolla tarkoitetaan, ja arvioi niiden merkitystä terveyden ja sairauksien hoidossa. (syksy 2015)
Esittele Maailman terveysjärjestön Ottawan asiakirjassa nimeämät terveyden edistämisen toimintatavat ja kuvaa jokaista toimintatapaa yhden esimerkin avulla. (syksy 2012)
Esittele ja pohdi keskeisiä terveyspoliittisia toimenpiteitä, joita Suomessa on tehty 1900-luvun alusta näihin päiviin asti kansanterveyden edistämiseksi. (jokeritehtävä kevät 2014)
Pohdi ja arvioi matkapuhelimen ja siihen liittyvän mobiiliteknologian mahdollisuuksia edistää lukioikäisten terveyttä ja turvallisuutta. (kevät 2012)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä