4. Turvallisuus ja ympäristöterveys

4.1. Turvallisuus ja hyvinvointi


Työhyvinvointi

http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/terveyden_edistaminen_tyopaikalla/sivut/default.aspx
Terveyttä edistävä työpaikka

  • kehittää työtä, työyhteisöä ja työympäristöä
  • kannustaa työntekijöitään aktiiviseen osallistumiseen
  • rohkaisee henkilöstöään kehittämään itseään
Tehtävät:
1. Mieti esimerkkejä ylläoleviin työterveyslaitoksen määrittämiin terveyttä edistävän työpaikan kriteereihin.
2. Miten määrittelet termin työkyky?
3. Selvitä termien fyysinen ergonomia, kognitiivinen ergonomia ja organisaatioergonomia merkitys ja erot.
4. Selvitä, millaisia velvoitteita työturvallisuus (työsuojelu) asettaa työnantajalle ja työntekijälle.
http://stm.fi/tyosuojelu-tyopaikoilla
5. Tutustu annetun linkin kautta työturvallisuuden mittaamiskeinoihin.
http://www.tyoturva.fi/tyosuojelu/tyoturvallisuuden_mittaaminen
6. Miksi miehillä on enemmän työtapaturmia kuin naisilla?
http://www.stat.fi/til/ttap/2013/ttap_2013_2015-11-27_tau_003_fi.html
http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1288451768529.html

Turvallisuus kotona ja vapaa-aikana

https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/tietoa-tapaturmista/tapaturmista-aiheittain/kotitapaturmat
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh00136
http://www.kotitapaturma.fi/wp-content/uploads/2011/08/Tilastokatsaus-2010-Koti-ja-vapaa-ajan-tapaturmat.pdf

4.2. Väkivalta ja kiusaaminen


1. Tutustu oheisten linkkien avulla lähisuhde- ja perheväkivallan yleisyyteen, muotoihin, tekijöihin, uhreihin ja auttajalle annettuihin ohjeisiin.
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhdevakivalta/
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde
2. Oheisilla sivustoilla määritellään työpaikkakiusaaminen ja kerrotaan, miten kiusaamistilanteissa tulisi menetellä.
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/ty%C3%B6paikkakiusaaminen-henkist%C3%A4-v%C3%A4kivaltaa
http://www.tyoturva.fi/tyosuojelu/tyoyhteison_toiminta/tyopaikkakiusaaminen
3. Oheisilla sivustoilla on tietoa koulukiusaamisesta ja sen vastustamisesta.
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/koulukiusaaminen/
http://www.kivakoulu.fi/vanhemmille

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä