2. Fyysinen toimintakyky

Keskeisiä termejä

fyysisen suortuskyvyn osa-alueet
superkompensaatio
ylikunto
progressiivinen harjoittelu
terveysliikunta
MET-yksikkö (metabolic equivalent = lepoaineenvaihdunnan kerrannaninen)
aerobinen energiantuotto
anaerobinen energiantuotto
aerobinen liikunta
anaerobinen liikunta
peruskestävyys
vauhtikestävyys
maksimikestävyys
kestovoima
nopeusvoima
maksimivoima
lihashypertrofia
dopingYo-tehtäviä

Liikuntaan liittyviä yo-tehtäviä

Liikunta ja nestetasapaino. (kevät 2008)

Kuvaile aikuisten terveysliikunnan suositukset ja laadi näiden suositusten mukaisesti itsellesi yhden viikon liikuntaohjelma esimerkkejä käyttäen. (syksy 2007)

Pohdi yhteiskunnan toimintatapoja ja mahdollisuuksia kansalaisten liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi. (kevät 2007)

Ihminen tarvitsee sekä aerobisia että anaerobisia kunto-ominaisuuksia.
a) Vertaile aerobista ja anaerobista energiantuottoa. (4 p.)
b) Esittele esimerkkien avulla, minkälaisissa arkielämän tilanteissa ja liikuntamuodoissa tarvitset aerobista ja anaerobista energiantuottoa. (2 p.) (syksy 2008)
Lukiossa opiskeleva Mikko on lähtenyt kohti linja-autopysäkkiä. Hän huomaa, että linja-auto on jo tulossa, ja juoksee niin kovaa kuin pystyy noin sadan metrin matkan pysäkille. Iltapäivällä koulun jälkeen Mikko haravoi kotipihassa rauhalliseen tahtiin kahden tunnin ajan.
Esittele, miten lihasten energiantuotto pääasiallisesti tapahtuu näissä kahdessa tilanteessa. (kevät 2014)

Varusmiespalveluksensa aloittavien nuorten miesten kunto on huonontunut ja keskimääräinen paino noussut viimeksi kuluneen 10-15 vuoden aikana. Mistä ilmiö kertoo ja minkälaisia seurauksia siitä voi olla odotettavissa terveyden kannalta? (syksy 2009)

Jalkapallo on esimerkki lajista, jossa sattuu runsaasti liikuntavammoja. Vuosittain yli 35 000 lajin harrastajaa saa jonkinasteisia vammoja. Kuvaile jalkapalloon liittyviä liikuntavammoja, niiden syitä ja ehkäisykeinoja. (kevät 2010)

Opiskelijat suorittavat lukion liikuntakurssilla Cooperin testin. 20% opiskelijoista sai tulokseksi yli 3000 metriä, noin 35% 2500-3000 metriä, noin 30% opiskelijoista sai tulokseksi 2000-2499 metriä ja 15% opiskelijoista sai tulokseksi alle 2000 metriä.

  1. Mitä cooperin testi mittaa? (2p)
  2. Esittele harjoittelun perusperiaatteita, joiden avulla cooperin testissä alle 2000 metriä juosseiden tulos olisi puolen vuoden päästä selvästi parempi. (4 p) (kevät 2011)

Miten liikunnan ja mielialan yhteyksiä voidaan selittää? (kevät 2012)

Kuvaile liikuntaan ja urheiluun liittyvää doping-ilmiötä eettisestä näkökulmasta.

a) Miten superkompensaatio eli ylikorjautuvuus toteutuu oheisen tekstin kuvaamassa tilanteessa? Analysoi tilannetta kuvien 1-4 avulla.
b) Selitä perustellen, miten elimistön palautumista fyysisestä kuormituksesta voidaan edistää? (kevät 2016)

Minkälaisilla
harjoituksilla lihasvoimaa voidaan lisätä? Tarkastele myös, mihin harjoituksen vaikutukset perustuvat. (kevät 2013)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä