Historia

HI 3, Kansainväliset suhteet, pakollinen, numeroarvostelu

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta tähän päivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aattelisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vasta­kohtanaan diktatuuri.

HI 4, Suomen historian käännekohdat, pakollinen, numeroarvostelu

Kurssilla tarkastellaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit ja tapahtumat, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. Kurssin voi suorit­taa myös tenttimällä.

HI 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan, syventävä, numeroarvostelu

Kurssi tarkastelee Suomen vanhaa historiaa esihistoriasta Ruotsin vallan loppuun 1809. Aiheena Suomen asuttaminen, pakana-aika, kristinuskon tulo, Ruotsin vallan aika, sääty-yhteiskunta, kaupunkien synty ja kehitys sekä elinkeinojen kehittyminen. Kurssin voi suorittaa myös tenttimällä tai kokeen ja tutkielman yhdistelmällä. Suoritustapa valitaan ensimmäisellä oppitunnilla.

HI 6, Kulttuurien kohtaaminen, syventävä, numeroarvostelu

Kurssi käsittelee Euroopan ulkopuolisten kulttuuripiirien historiaa: Pohjois- ja Etelä-Amerikan intiaaneja, aboriginaaleja, maoreja, eskimoita, Afrikan kuningaskuntia, Egyptin faaraoita, Japania, Kiinaa jne. Tarkastelun kohteena on näiden alueiden kulttuurien ja eurooppalaisen kulttuurin kohtaaminen. Suoritustapa ja tarkasteltavat kulttuurit valitaan ensimmäisellä oppitunnilla.

HI 7, Maailman myytit ja jumaltarustot, soveltava, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

Kurssilla tutustutaan maailman vanhimpaan “tieteeseen”, muinaisten ihmisten käsityksiin kaiken olevan ja tapahtuvan syistä. Myytit ja mytologiat siis selittivät, mistä kaikki sai alkunsa, kuka tai mitä ilmestyi ensimmäisenä, mitä luotiin sitten, kuka teki ihmisen jne. Kurssi on täynnä maailmojen alkuja, jumalia, henkiolentoja, haltijoita, kääpöitä, titaaneja, ihmeellisiä otuksia ja hirviöitä, taivaita, helvettejä, sankareita, hyvyyttä, kauneutta ja pahuutta, tuhoa, maailmanloppuja ja jälleensyntymisiä. Käydään myös kurkistamassa, millaista on eri paratiiseissa ja ikuisen elämän puolella.

HI 8, Elokuvakurssi 1, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

HI8 ELOKUVAKURSSI 1

Kurssilla tutustutaan elokuvan historiaan sen synny­stä tähän päivään asti. Punaisena lankana on kaupal­linen Hollywood-elokuva, jota kautta asioita tarkastellaan. Keskeiset aiheet liittyvät uusien keksintöjen soveltamiseen ja sitä kautta elokuvakerronnan kehittymiseen, lajityyppien syntyyn ja historiallisten tapahtumien ja ajanjaksojen vaikutuksiin. Kurssi etenee katsomalla näytteitä elokuvista

HI 9, Elokuvakurssi 2, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

Kurssille pääsee, kun on suorittanut elokuvakurssi 1:n. Kurssin tarkoituksena on käyttää hyväksi edellisellä kurssilla saatuja tietoja. Kurssilla katsotaan kokonaisia elokuvia. Kurssi suoritetaan yhtäjaksoisena elokuvamaratonina (24-26 tuntia) yhden viikonlopun aikana. Kurssilla suoritettavat kirjalliset tehtävät määrätään kurssin alussa. Hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista ilmoitetaan katsottavien elokuvien genre (esim. scifi, draama, rakkaus, toiminta, sota, komedia, musikaali, länkkäri, animaatio yms.), jonka kehitystä seurataan alusta tähän päivään. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

HI 11, Paikallishistorian kurssi, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

Kurssin tarkoituksena on perehtyä paikkakuntamme historiaan. Paikallishistorian kurssi suoritetaan tutkielmakurssina, johon kuuluu opetusta ja sen lisäksi tutkielma­työn ohjausta. Opiskelijat valmistavat ohjatun tutkielman, joka korvaa kurssikokeen. Tutkielmat käsitellään seminaari-istuntoina.

HI 13, Ikkunat auki antiikin Roomaan, numeroarvostelu tai suoritusmekintä

Kurssilla tutustutaan Rooman pitkään ja melskeiseen historiaan ja sen merkittäviin, omalaatuisiin asukkaisiin. Tärkeimpinä tutustumiskohteina ovat myyttinen kuningasaika, sisäisten ristiriitojen täyttämä tasavallan aika ja mielenkiintoisten henkilöhahmojen värittämä keisariaika. Tavoitteena on selvittää sitä, miten antiikin kulttuuri välittyy myöhempiin maailman historian vaiheisiin. Kurssi sopii historian ohella mainioksi tukiaineeksi filosofiaan, kuvataiteeseen, uskontoon elämänkatsomustietoon ja yhteiskuntaoppiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä