TE4 Kertauskurssi

Kurssin sisältö

Omatoiminen kertaaminen

 • lukusuunnitelman laatiminen
 • seuranta lukupäiväkirjan avulla

Kertaamismenetelmät kurssilla

 • tule tunnille valmistautuneena = lue etukäteen käsiteltävä aihealue
 • aihealueen keskeiset termit
 • yo-tehtäviä ko. alueesta ➜ vastauksen sisällön suunnittelu
 • vastausten kirjoittaminen
 • vastausten arviointi

Kurssilla kerrattavat aihealueet
Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky OTE 1 ja 2
Fyysinen toimintakyky OTE 1
Kansantaudit, tartuntataudit OTE 1 ja 3
Turvallisuus ja ympäristöterveys OTE 1 ja 2
Päihteet ja riippuvuudet OTE 2
Seksuaaliterveys, parisuhde, perhe OTE 1 ja 2
Ravinto OTE 1 ja 2
Terveyden tutkiminen OTE 3
Terveydenhuolto, historia OTE 1 ja 3
Teknologia ja terveys OTE 3
Työkyky OTE 1 ja 3
Itsehoito ja ensiapu OTE 1

Seuraa mediaa!

 • ole kiinnostunut terveyteen liittyvistä ilmiöistä
 • millaisista terveyteen liittyvistä asioista media kertoo
 • vilkaise yle-areenan tarjontaa
 • kerää faktoja, vältä fiktiota

Esseen kirjoittamisesta

Vinkkejä vastaamiseen

Vinkkejä vastaamiseen

1. Lue tehtävä huolellisesti: mistä osista tehtävä koostuu, pyydetäänkö antamaan yksi vai useampi esimerkki.

Arvioi kansanterveysjärjestöjen merkitystä ja kuvaile niiden toimintatapoja terveyden edistämisessä.
Kuvaile esimerkkien avulla, millä eri tavoin kulttuuri- ja taideharrastukset ja kulttuurikokemukset voivat vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen ja miten näiden kokemusten ja harrastusten terveyttä edistäviä vaikutuksia voidaan tulkita.

2. Sisältyykö tehtävänantoon jokin määriteltävä termi tai käsite, jolla vastaaminen olisi hyvä aloittaa?

Kuvaile liikuntaan ja urheiluun liittyvää doping-ilmiötä eettisestä näkökulmasta.
Kuvaile aikuisten terveysliikunnan suositukset ja laadi näiden suositusten mukaisesti itsellesi yhden viikon liikuntaohjelma esimerkkejä käyttäen
.
Kuvaile lapsettomuuden syitä ja hedelmöityshoitokeinoja.

3. Pohdi-, tarkastele-, arvioi ja kuvaile-alkuisiin tehtäviin voit käyttää seuraavia näkökulmia:

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tarkastelu - erityisesti, jos tehtävässä mainitaan sana terveys
Kala ja ihmisen terveys; Lomamatkailu terveysnäkökulmasta; Tarkastele taloudellisen taantuman terveysvaikutuksia
 • yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan taso
Suomessa vastasyntyneiden elinajanodote on viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana noussut noin 11 vuotta sekä tytöillä että pojilla. Vuonna 2010 syntyneiden tyttöjen elinajanodote on noin 83 vuotta ja poikien 77 vuotta. Vastaavat luvut olivat 1960-luvun alussa tytöillä noin 72 vuotta ja pojilla 66 vuotta. Pohdi, mitkä tekijät selittävät tätä toteutunutta eliniän pidentymistä Suomessa 1960-luvun alusta 2010-luvulle.
Kuvaile tyypin 2 diabetesta, sen riskitekijöitä ja ehkäisykeinoja

 • positiivinen – negatiivinen, puolesta – vastaan, hyvää – huonoa, oikein – väärin, kansallinen – kansainvälinen
Esittele ilmaston lämpenemisen vaikutusmekanismeja ihmisen terveyteen.
Pohdi tupakkalaissa esitettyjä kieltoja ja tupakoinnin rajoittamiskeinoja eettisestä näkökulmasta.

Suomessa on tuhansia rockyhtyeitä. Pohdi, minkälaisia terveysvaikutuksia tähän harrastukseen ja työhön voi liittyä.
Kuvaile ultraviolettisäteilyn vaikutuksia ihmisen terveyteen.

 • taloudellinen näkökulma
Pohdi ja arvioi esimerkkien avulla sosiaalisen tuen merkitystä terveydelle.

4. Vaikka itselläsi on vahva mielipide asiasta, käsittele asiaa myös vastakkaisesta näkökulmasta, erota subjektiivinen henkilökohtainen näkemys objektiivisesta faktasta.

Pohdi raskauden keskeyttämistä eettisestä näkökulmasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä