Tukiopetus

Tukiopetus


Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tukiopetus aloitetaan heti tuen tarpeen ilmetessä. Tehostetun tuen ja erityisen tuen vaiheessa tukiopetus on pääsääntöisesti tilapäistä. Tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle oppilaalle tukiopetusta antaa ensisijaisesti asianomaisen oppiaineen opettaja. Tarpeen vaatiessa tukiopetusta antavat myös erityisopettajat. Oppilaan aineenopettaja on yhteydessä huoltajiin tukiopetuksen järjestämisessä.