Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi


Käyttäytymisen arviointi toteutetaan osana koulun päivittäistä työtä, jossa oppilasta ohjataan myönteisellä tavalla pääsemään perusopetuksen tavoitteisiin. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjaan ja kasvatustavoitteisiin. 

Oppilaan tulee käyttäytyä jokaisen yksilön oikeuksia ja vapauksia kunnioittaen, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja sosiaalista turvallisuutta sekä yksilöiden ja sukupuolten tasa-arvoa edistäen. Oppilaan tulee omalla käyttäytymisellään turvata muiden oppilaiden ja koulun henkilöstön työrauhaa ja kouluviihtyvyyttä, suojella yhteistä omaisuutta. Lisäksi oppilaan tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä, noudattaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Käyttäytymisen arvosana annetaan vuosiluokilla 5-9 todistusten yhteydessä. Luokilla 1-4 käyttäytymisen arviointi on sanallista. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä