Luokkaretket ja leirikoulu

Luokkaretket ja leirikoulut


Leirikoululla tarkoitetaan yhtä koulupäivää pidempää opetuksellista jaksoa, joka toteutetaan ennalta valmistellun suunnitelman mukaan. Luokkaretki taas on yhden työpäivän mittainen retki kotimaakuntaan tai muualle Suomeen.

Jos oppilas ei jostain syystä voi osallistua luokkaretkeen tai leirikouluun, hän osallistuu muiden luokkien mukana opetukseen. Luokkaretkiin ja leirikouluihin kerätään varat yhteistyössä vanhempien/vanhempaintoimikuntien kanssa.