Tiedottaminen

Tiedottaminen

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan koteihin Helmessä. Henkilökunnalle on käytössä ns. viikkotiedote. Lisäksi henkilökunnalle pidetään ns. ys-palavereja, opettajainkokouksia ja välituntipalavereja.

Koulussa on käytössä Helmi-järjestelmä, johon merkitään mm. oppilaan poissaolot, kokeet ja lukujärjestykset. Oppilas ja hänen huoltajansa saavat koululta henkilökohtaiset tunnukset, joilla Helmeen pääsee kirjautumaan. Tunnukset ovat henkilökohtaiset sekä huoltajalle että oppilaalle, eikä niitä saa antaa toisen käyttöön, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin.

Luokanvalvoja ja aineenopettajat ovat tarpeen vaatiessa yhteydessä oppilaan huoltajiin. Huoltajat voivat olla yhteydessä oppilaan luokanvalvojaan oppilasta koskevissa asioissa, kuin myös oppilaan muihin opettajiin, opinto-ohjaajiin ja erityisopettajiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä