Kokeet

Kokeet

 

Oppilas osallistuu oppiaineiden kokeisiin määrättyinä koepäivinä. Kokeesta voi olla pois vain sairauden tai muun perustellun syyn takia. Tällöin huoltaja ilmoittaa asiasta luokanvalvojalle/ ao. opettajalle heti syyn ilmaantuessa.

Kokeista ilmoitetaan Helmessä oppilaille ja huoltajille. Numeroarvioinnin saavan oppilaan koenumerot ilmoitetaan Helmessä.