Koulun säännöt

Koulun säännöt

Järjestyssäännöt

Tolppilan ja Laaksolan koulut/Karstulan perusopetus

 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Järjestyssäännöt koskevat koulun piha-alueella ja sisällä tapahtuvaa toimintaa kouluaikana (7.40-14.15 ) sekä koulun järjestämää toimintaa oppituntien ulkopuolella. Säännöt koskevat myös jäähallin aluetta.

 

 1. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.

Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä.

 

 1. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.

Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Oppilaan täytyy pyytää lupa poissaoloon.

 

 1. Hyvä käytös
 • Tulen toimeen kaikkien kanssa ja puutun kiusaamiseen.
 • Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti ja huomioin toiset.
 • Saavun ajoissa oppitunneille tarvittavat opiskeluvälineet mukana ja annan työrauhan luokassa.
 • Muistan tervehtiä.
 • Noudatan ohjeita, joita koulun henkilökunta antaa.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja sekä henkilökunnan antamia erillisiä ohjeita.
 • Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla sääolosuhteet huomioiden.
 • Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa ja kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjen asianmukaisuutta tiedustelen aina opettajalta hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen.
 • Jätän makeiset, purukumit ja arvoesineet kotiin.
 • Oppitunneille saavuttaessa jätän päällysvaatteet ja ulkojalkineet naulakkotiloihin.

 

Oleskelu ja liikkuminen

 • Kouluaikana en poistu koulualueelta muista kuin opetukseen liittyvistä ja koulun henkilökunnan kanssa sovituista syistä.
 • Välitunnit vietetään koulun piha-alueella tai muualla erikseen sovituilla paikoilla. Lyhyet (5min) siirtymävälitunnit Laaksolassa vietetään sisätiloissa.
 • Auto-, mopo- ja pyöräparkit eivät ole oleskelualuetta välituntisin ja huolehdin, että kulkuvälineeni on niille merkityillä paikoilla ja käytän niitä koulupäivän aikana vain luvallisiin siirtymisiin.
 • Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja liikennöitsijöiden ohjeita.
 • Pidän huolta omalta osaltani siitä, että turvallisuus on taattu välituntisin.

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Pidän huolta koulun ja omasta oppimateriaalista sekä omaisuudesta. Kunnioitan toisten omaisuutta.
 • En roskaa ja siivoan jälkeni.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon tai puhdistamaan/järjestämään likaamani/sotkemani koulun omaisuuden.

 

 

Turvallisuus

 • Ilmoitan koulun henkilökunnalle turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta.
 • En heittele lumipalloja muuta kuin ns. palloseinään.
 • En juokse käytävillä.

Muistathan, että koulun sisätiloissa ja piha-alueella on kameravalvonta.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytöstä oppi- ja välitunneilla. Mobiililaitteeni ei häiritse oppituntia. Käytän mobiililaitetta vain sovitusti tunneilla opetukseen liittyvissä syistä. Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

 

Päihteet ja vaaralliset aineet

En tuo kouluun sellaisia aineita (alkoholi, tupakka ja tupakkatuotteet, huumeet) tai esinettä/esineitä (teräaseet, ampuma-aseet, voimakkaat laserosoittimet), jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voi vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai vahingoittaa omaisuutta.

 

Kurinpito

Koulussamme noudatetaan kasvatusohjeistus ja seuraamuspolku – suunnitelmaa. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleet koulussa tai koulumatkalla tapahtuneet häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneet ja niiden kohteena olevan oppilaan tämän huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

 1. Järjestyssäännöistä ovat luokanopettajat ja luokanvalvojat velvollisia lukuvuoden alussa tiedottamaan oppilaita. Järjestyssääntöihin voidaan tehdä tarvittaessa lisäyksiä tai muutoksia. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain vuosisuunnitelmaa laadittaessa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä