Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Karstulan kunnan sivistyspalvelukeskus on ostanut Ilttis Touhulalta perusopetuslain mukaiset aamu-ja iltapäivähoidon palvelut ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille koulun varsinaisia työpäivinä klo 7.00 – 10.00 ja klo 12.00 -17.00 välisenä aikana ei koulun loma-aikoina. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään valtakunnallisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden pohjalta laaditun paikallisen suunnitelman mukaisesti. (Tässä linkki suunnitelmaan)  

Karstulan kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman ja vahvistanut perittävät asiakasmaksut. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa. Toiminnan sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden omaan toimintaan.  

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestään Tolppilan koulun pihapiirissä olevassa asuinkerrostalossa.   

Ostopalvelu mahdollistaa myös eritysopetuksen piirissä olevien lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisen, mikäli hänellä olla oma henkilökohtainen avustaja mukana.