Suokansan sydänmailla

Hankkeen kuvaus (hankehakemuksesta)

 

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä. Ympäristökasvatus mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asenteiden, sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen. Ympäristökasvatus luo yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja. (YK:n linjaus) 


Hankkeemme liittyy Geopark-statuksen haun valmisteluun Lauhanvuori Region -alueella, joka tarkoittaa alustavan rajauksen mukaan tämän hankkeen toteutusaluetta Pohjois-Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Geopark-hakemus jätetään 2018 loppuvuodesta, ja status on mahdollista saada aikaisintaan keväällä 2020. LH- Geopark sai Unescon statuksen 2021, hankkeemme jatkuu yhä keväällä 2022.

Kankaanpään Yhteislyseon Ympäristökasvatus- jakson pilottiryhmä tutustumassa muinaisen tulivuoren sijaintiin Kankaanpäässä. Samalla toteutui vesistötutkimukset pyöräretken yhteydessä. 


Tavoitteita:

 • Ympäristön havainnointi ja mittaaminen
  • Sääasema ja aurinkoenergian pieni tuotantoyksikkö
  • Lajintuntemuksen kenttäopetuksen kehittäminen
  • Ympäristönäytteet ja niiden analysointi
  • Geomorfologian (maaston muodot) kenttäopinnot
  • Julkinen dokumentaatio havainnoista
 • Kulttuurihistoria
 • Ympäristön ja ihmisen historia ja niiden linkittyminen (maankohoaminen, muinaiset rantaviivat ja vanhat asujaimistot, haapiot jne.)
 • Adoptoi luontokohde, geokohde, muinaisjäännös tms.
 • Kohteiden inventointi
 • Ihminen luonnossa
  • Retket Geopark-kohteisiin (Lauhanvuori, Kauhaneva-Pohjankangas, Haapakeidas, Hämeenkangas, Alkkianvuori, Kaidatvedet, Susiluola, Aitoneva, Käskyvuori)
  • Luonnon hyvinvointivaikutukset
  • Turvallinen luonto (varsinkin ulkomaalaiset jopa pelkäävät Suomen luonnossa)
  • Luontoreittien opasteiden suunnitteluun ja testaukseen osallistuminen eri kulttuurit huomioiden
  • Paikallinen ruokakulttuuri
  • Yhteiset leirit kv-partnereiden kanssa partnerimaissa ja omalla toimialueella
 • Toimintamallit, sisältyvät kaikkiin kokonaisuuksiin
 • Digitaalisen sisällön tuottaminen alueen luontokohteista
 • Workshopit
 • Laaditaan parhaiden käytäntöjen opas
 • Seminaarit
 • Best practise-katalogi (sähköinen)
 • Nuorisogeoranger- teemapäivät ja lyhytkurssitus(kokeellinen toimintamalli)

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä