Opinto-ohjaus

Opintojen ohjauksesta

OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjaaja: Kaisa Törmä (kaisa.torma@kankaanpaa.fi, 044 577 2386)

Katso omaa vuosiluokkaasi koskevat ilmoitukset valikosta vasemmalta.


Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja. O
piskelijoille annetaan kurssimuotoisen opetuksen lisäksi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta.

Kaikille lukion opiskelijoille pakollinen opinto-ohjauksen kurssi (OP1) toteutetaan pääsääntöisesti ensimmäisen lukiovuoden aikana. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin.

Opinto-ohjaaja Kaisa Törmä on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 8.30 - 15.30 pois lukien oppitunnit. Opinto-ohjaajalta voit varata keskusteluajan wilma-viestillä, soittamalla (044 577 2386) tai käymällä opon toimistossa. Opinto-ohjaaja:
  • tapaa jokaisen opiskelijan vähintään kerran lukuvuoden aikana, mutta antaa myös lisää ohjausta tarvittaessa 
  • käsittelee opinto-ohjelmaan ja uravalintaan liittyviä kysymyksiä
  • järjestää koulussa eri opinto- ja työalojen edustajien informaatiotilaisuuksia.

Opon kanssa neuvotellaan mm. opinto-ohjelman muutoksista ja opintojen suunnittelusta.

Ryhmänohjaajat huolehtivat koulun toimintaan liittyvän erilaisen tiedotusmateriaalin jakamisesta viikoittaisilla tapaamisilla ryhmänsä opiskelijoiden kanssa. Ryhmänohjaajat haastattelevat ryhmänsä opiskelijat kunkin lukuvuoden alkaessa, seuraavat ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, poissaoloja ja kutsuvat tarvittaessa opiskelijan luokseen tai ohjaavat opinto-ohjaajan luo keskustelemaan opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Yhteydenpito koteihin kuuluu ryhmänohjaajien työn kuvaan.

Aineenopettajat ohjaavat oman aineen opiskeluun ja antavat tiedon sen merkityksestä jatko-opintojen ja työelämän kannalta, seuraavat opintojen etenemistä ja opiskelijoiden poissaoloja.

Wilmassa seuraat opintojesi etenemistä sekä poissaolojasi. Lisäksi Wilmasta näet valintasi ja lukujärjestyksesi. Wilma on pääasiallinen viestintäkanava opettajien ja opiskelijoiden välillä. 

HENKILÖKOHTAISEN OPISKELUN SUUNNITTELUA JA SEURANTAA

Lukio-opiskelijan opinto-ohjelma perustuu valintakorttiin, jota päivitetään opinto-ohjaajan kanssa ohjauskeskustelujen yhteydessä. Kortti on nähtävillä opinto-ohjaajan toimistossa, mutta kannattaa ottaa siitä myös kuva itselle. Valinnat ja suoritukset näkyvät opiskelijan Wilmassa reksiterissä Opinnot. Opinto-ohjaaja haastattelee jokaisen opiskelijan kerran lukuvuodessa, mutta opolta voi varata keskusteluajan myös muulloin. Henkilökohtaisen opiskelun suunnitelmat kirjataan koulun järjestelmää. Muistathan, että mikäli valintoja ei ole riittävästi, kaikki opintojaksot eivät toteudu. Valinnaisten opintojaksojen osalta voi tulla päällekkäisyyksiä, jolloin joitakin opintoja suoritetaan itsenäisesti. Tämäkin on hyvä huomioida suunniteltaessa koko lukion suorittamista.

HOPS

Opiskelija valitsee opintonsa aina lukuvuotta varten kerrallaan. Valinnat voidaan tarkistaa jokaiselle periodille viimeistään kahta viikkoa ennen periodin alkua. Kaikki muutokset tapahtuvat opinto-ohjaajan kautta.

Opiskelijan on suoritettava valitsemansa opinto-ohjelman mukaisesti kaikki pakolliset opinnot ja vähintään 20 valtakunnallista valinnaista opintopistettä sekä lisäksi valinnaisia ja koulukohtaisia opintoja niin, että kokonaisopintopistemääräksi tulee vähintään 150

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä