Yhteislyseon eettiset ohjeet ja järjestyssäännöt

Eettiset ohjeet ja järjestyssäännöt


Kankaanpään Yhteislyseossa toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Kunnioitamme
ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta. Kankaanpään Yhteislyseon
kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki Yhteislyseolaiset.
Arvostamme hyvää ja ystävällistä käyttäytymistä toisia ihmistä kohtaan. Arvostamme myös
jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja tuemme myönteistä minäkäsitystä. Jokaisella on
oikeus tulla kuulluksi. Ketään ei kiusata eikä syrjitä.

Opiskelussa ja työnteossa edellytämme rehellisyyttä. Pidämme kiinni yhteisistä
sopimuksista. Jokainen on vastuussa koulun työskentelyilmapiiristä.

Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa. Palautetta
annamme totuudenmukaisesti, mutta kannustavasti. Kaikilla on oikeus onnistua ja
epäonnistua. Arvostamme oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja. Otamme
huomioon kestävän kehityksen periaatteet.Järjestyssääntöjen tavoitteet


Järjestyssääntöjen tehtävänä on ylläpitää koulun viihtyisyyttä, toimivuutta sekä turvallisuutta.
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun
alueella ja koulun järjestämissä tapahtumissa.

Koulualue, kouluaika, koulunkäyntiin liittyvät tilaisuudet ja kulkuneuvot
Koulun alue rajoittuu Toivontiehen ja Keskuskatuun. Pysäköintialueen vieressä oleva maa-alue on
myös koulun aluetta. Koulun tilat on tarkoitettu ensisijaisesti koulun ja opiskelijoiden käyttöön.
Kaikki yhteiset tilat tulee pitää siisteinä. Näyttämöllä ja Lyseosalissa ei käytetä ulkojalkineita, jotta
lattiat pysyisivät siisteinä.

Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen ja ajoittuu aikavälille 8-15.15 Koulunkäyntiin liittyvä
opetustilaisuus voidaan järjestää myös varsinaisen kouluajan ulkopuolella, mikäli näin sovitaan.
Koulunkäyntiin liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan kouluaikana tai sen ulkopuolella järjestetty
opetustapahtuma. Tilaisuus voidaan järjestää myös koulualueen ulkopuolella. Koulun retkille
anotaan koululta lupa ja valvoja.

Kulkuneuvot tulee pysäköidä niille osoitetuille paikoille. Koulupihan merkityt pysäköintipaikat on
tarkoitettu vain henkilöautojen pysäköintiin. Mopo- ja kevytautoille on varattu talon päädyssä
Toivontien varressa sijaitsevat pysäköintiruudut; näihin voi pysäköidä myös moottoripyöriä.
Polkupyörät jätetään pyörätelineisiin ja mopot niiden viereen. Lisäpysäköintitilaa (erityisesti
mopoautoille ja traktoreille) on hiekkakentällä. Lämmitystolppapaikat on varattu henkilökunnan
käyttöön.


Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet


Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänellä ole myönnetty siitä erillistä vapautusta. Jos
opiskelija tarvitsee perustellusti vapaata enintään kolmeksi päiväksi, luvan voi myöntää
ryhmänohjaaja. Pidemmät vapaat myöntää rehtori. Lomamatkat on hyvä pyrkiä sijoittamaan koulun
loma-aikoihin ja autokoulun ajotunnit koulupäivän ulkopuolelle.

Jos poissaolon aiheuttaa ennalta arvaamaton este, poissaolon syystä on annettava kirjallinen
selitys, jonka varmentaa huoltaja, opiskeluterveydenhoitaja, lääkäri tai kaksi esteetöntä henkilöä.
Selvitys tulee näyttää ryhmänohjaajalle, jonka tehtävänä on valvoa poissaoloja. Poissaoloista on
ilmoitettava viipymättä. Selvittämätön poissaolo = luvaton poissaolo. Jos poissaoloja (luvallisiakin)
kertyy paljon, opiskelija ohjataan terveydenhoitajan ja/tai kuraattorin vastaanotolle.
Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Saavu oppitunneille ajoissa, sillä
myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua.

Jos opettaja ei ole saapunut tunnille kymmenen minuutin kuluessa tunnin alkamisesta, tulee
opiskelijoiden selvittää viivästymisen syy ottamalla yhteyttä rehtoriin tai koulun kansliaan.
Koulu on työyhteisö, jossa on myös pukeuduttava asianmukaisesti; Kankaanpään Yhteislyseon
sisätiloissa ei käytetä päähineitä.
Mikäli opiskelija poistuu koulun alueelta, hän tekee sen omalla vastuullaan.


Työrauhan ylläpitäminen

Opiskelijan velvollisuutena on suorittaa tehtävät tunnollisesti sekä noudattaa järjestyssääntöjä ja
edistää työrauhaa. Hyvä käytös kuuluu sekä opiskelijoille että henkilöstölle.
Puhelimen ja kannettavan tietokoneen ja muiden mobiililaitteiden (esim. älykellot) käyttö
oppitunnilla on kielletty ilman opettajan lupaa.


Tupakointi, nuuska, alkoholi ja huumeet


Tupakointi ja nuuskaaminen on tupakkalain mukaan koulualueella kielletty. Älä myöskään tupakoi
koulun läheisillä alueilla, kuten seurakunnan alueella. Opiskelijoiden tupakointiin koulun alueella
puututaan ilmoittamalla huoltajille. Jos rike toistuu, siitä ilmoitetaan poliisille. Päihteet eivät kuulu
kouluun eivätkä koulun tilaisuuksiin tai matkoille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä