Huoltajalle

Hei kotiväki – tervetuloa arviointikeskusteluun

Arvioinnin tehtävä on kannustaa, ohjata ja tukea oppimista sekä kehittää oppilaan taitoja arvioida omaa oppimistaan. Arviointikeskustelussa keskustellaan oppilaan oppimisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä mietitään yhdessä millaisia tavoitteita lapsella on ja miten oppiminen etenee tavoitteiden suuntaisesti. 
 
Arviointikeskustelut pidetään viikoilla 46 – 6. Opettajat ilmoittavat keskustelun tarkemman aikataulun oman luokkansa osalta. 
 
Keskustelussa on keskeistä kuulla lapsen ajatuksia ja mielipiteitä. Oppilas on oman oppimisensa, opettaja oppimisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija. Arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden pohtia lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. 
 
Huoltajien tehtävänä on tukea lasta hänen vahvuuksiensa ja vahvistettavien asioiden tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Kotona valmistaudutaan arviointikeskusteluun pohtimalla ja kirjaamalla ne asiat, joista on hyvä ja tärkeää keskustella. Koteihin lähetetään lomake, joka täytetään ennen arviointikeskustelua. 
 
Jyväskylässä arviointiin kuuluu päivittäinen vuorovaikutuksellinen palaute, arviointikeskustelu ja lukuvuoden tavoitteisiin perustuva osaamisen tason kuvaaminen. 
 
Kevään lukuvuosiarvioinnissa (kevättodistuksessa) todetaan lukuvuoden tavoitteiden saavuttaminen (saavutettu, ei saavutettu) ja vuosiluokalta seuraavalle siirtyminen.  
 
Lisätietoa arvioinnista löytyy
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku6

https://peda.net/jyvaskyla/pok/oppilasarviointi 
 
Ystävällisin terveisin Päivi Järvinen, rehtori