Oppilashuolto

Oppilashuolto koulussa

Vaajakosken yhtenäiskoulun oppilaiden kanssa työskentelevät sekä oppilashuoltopalveluista vastaavat viranomaiset ja työntekijät edistävät tehtävissään:

  1. Oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia
  2. Kodin ja koulun yhteistyötä
  3. Yhteisöllinen työ sisältyy psykologien, kuraattoreiden ja koulu/opiskeluterveydenhuollon tehtäviin
  4. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.

 Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia

  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
  • Psykologi- ja kuraattoripalveluja
  • Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
Erityisoppilaitoksen järjestämiä opiskeluterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja