Tapahtumat ja oppimiskokonaisuudet

Koulun yhteiset monialaiset oppimiskokonaisuudet


1.HYVÄ KOULU ja (KOTIRYHMIEN) RYHMÄYTYMINEN LUKUVUODEKSI (elokuu)
-Eletään yhdessä - yhdessä elämisen ohjeet järjestyssääntöjen rinnalle
TAVOITTEET
-kotiryhmien  / oppilaiden ryhmäytyminen
-turvallisuudentunteen ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen
-oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
-kiusaamisen ennaltaehkäisy yhteisten ohjeiden laatimisella
-ymmärrys yhteisten asioiden hoidosta; oppilaskunnan johdolla ohjeiden kokoaminen kaikista luokista
OHJEET miten HYVÄ TYYPPI toimii, jotta kaikilla on hyvä olla ja opitaan hyvin
-ohjeet luokittain
-oppilaskunnan koonti
-teams-kokous ohjeiden julkistamiseksi

2.HYVEET JA HYVÄN TYYPIN OHJEET HYVINVOINTIOPPIMISEN PERUSTANA LUKUVUODEN AJAN
KUUKAUSITEEMA: 1 hyve
-työskentely kotiryhmissä/luokittain riippuen koronatilanteesta

3.UNESCO-KOULUJEN TEEMA: IHMISOIKEUDET/LASTENOIKEUDET (marraskuu)
TAVOITTEET
-erilaisuuden hyväksyminen
-tasa-arvo, YKn lasten oikeuksien sopimus
-oman koulun tasa-arvosuunnitelman avaus ja pohdinta suhteessa arjen toimintoihin

4.YHTEISEN JUHLAN SUUNNITTELU, VALMISTELU JA TOTEUTUS (joulukuu)
-yhteistoiminnallinen oppiminen
-yhteisen juhlan valmistaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

5.UNESCO-KOULUJEN TEEMA: KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA KIERTOTALOUDEN NÄKÖKULMASTA (maaliskuu) 
TAVOITE
-YKn AGENDA 2030 -tavoitteisiin tutustuminen
-kiertotalouden merkityksen ymmärtäminen (UNESCO-koulutoiminnan painopiste 2019-2020)

6.UNESCO-KOULUJEN TEEMA: MAAILMANPERINTÖPROJEKTI: KIRKONMÄELLÄ TAPAHTUU (huhtikuu)
-maailmanperintöjakson päätteeksi
-toimintapäivä Petäjäveden vanhalla kirkolla; kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiminen; perheroolit
-yhteistyö / Virtapiiri, kotiseutuyhdistys, Petäjäveden srk, Jyväskylän UNESCO-koulut

7.YHTEISEN JUHLAN SUUNNITTELU, VALMISTELU JA TOTEUTUS (TOUKOKUU)
-yhteistoiminnallinen oppiminen
-yhteisen juhlan valmistaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

YHTEISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN
-omissa luokissa, kotiryhmissä sekä muissa MONO-ryhmissä
-aikuiset yhteisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa (pedagoginen aamuriihi/YS-aika viikottain)
-aikuiset / vertaistuki ja toisilta oppiminen (koko henkilökunnan aamuriihi kerran kuussa)
-yhteisopettajuuden ja tiimitoiminnan kehittäminen

VUOSIKELLON KÄYTTÖÖNOTTO
-suunnitelmallisuuden kehittäminen
-toimintatapojen vahvistaminen ja kehittäminen

Kouluvuoden tapahtumia

AIKA  TAPAHTUMA, TEEMA TOIMINTA


Be Active -viikko  
Koko lukuvuosi Hyvä Tyyppi -teema
Hyveet ja hyvät teot
 
Koko lukuvuosi Uinninopetus Jkl Aalto Alvari opsin mukaan
Koko lukuvuosi Kultuurikompassiretket Jkl kulttuuriopsin mukaan
Koko lukuvuosi Kirkkohetket Yhteistyö / srk
3 krt/lukukausi koululla
Koko lukuvuosi    
  Poistumisharjoitus Koulu ja päiväkoti
  Vanhempainilta 1.lk  
syyskuu Move-testit 5.lk  
25.9. Laajennettu yhteisöllinen ohr Teams-kokous
  Lauantaikoulupäivä

 
  Bussiloikka 1.lk  
9.10. Yhteisöllinen ohr Omalla koululla
6.10. Pikku Parlamentti Teams-kokous
27.10. Turvallisuuskoulutus Koko henkilökunta
-turvallisuussuunnitelma
-turvakävely

15.11. Ensitietopalaveri/eskarit Päiväkotikoulu, vo, veo, luokanopettaja, erityisluokanopettaja
marraskuu Lasten oikeudet -toimintapäivä  
3.11. Koulukuvaus  
  Joulujuhla  
Kevät Pikku yrittäjät -ohjelma
Yrittäjyys ja oma osaaminen (helmikuu)
5.-6.lk
Tammikuu Erityisopettajan vierailu eskarissa  
Tammikuu Tiedonsiirtopalaveri/eskarit Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat
Tammikuu Vanhempainilta
Teema
MLL-päivä koulussa ja vanh.ilta samasta teemasta
Yhteistyö vanhempaintoimikunnan kanssa
Tammikuu Eskareiden informatiivinen vanhempainilta  
helmikuu Ystävänpäivä Oppilaskunta ideoi ja järjestää
-mukana eskarit
Maaliskuu Nivelvaihepalaveri/eskarit Päiväkotikoulu
  4.lk virsilaulutapahtuma Taulumäen kirkko


Maailmanperintöpäivä Petäjävedellä Maailmanperintöjakso/Petäjäveden vanha kirkko
Yhteistyö Virtapiiri, kotiseutuyhdistys, Petäjäveden srk
Huhtikuu Toimivien käytänteiden ja erityisen tuen tarkistukset/eskarit Päiväkotikoulu
  Laajennettu yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Päiväkotikoulu
Toukokuu Tiedonsiirtopalaveri Päiväkotikoulu / tuen oppilaat
  Siivousilta Siivous- ja talkooilta vanhempien kanssa
Vanh.tmk / yhteistyö
toukokuu Uusien eppujen ja eskareiden vlanhempien aamukahvit
Eskareiden tutustumispäivä kouluun
(sama päivä/6.lk yläkoulussa)
Päiväkotikoulu
toukokuu 6.luokkalaisten tutustumispäivä yläkouluun Korpilahden yhtenäiskoulu
Toukokuu   Metsäpäivät 3 päivää kotiryhmissä
toukokuu Kevätretki  
  Kevätkirkko Korpilahti
  Lukuvuoden päätös
Todistusten ja stipendien jako
 
  Kevään tapahtumat tarkentuvat vielä lukukauden alussa  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä