Liikkuva koulu

Liikkuva koulu-toiminta

AIKA  TOIMINTA   
Salivälkät viikottain Kullakin luokalla on viikottain yksi puolen tunnin salivälkkä Oppilaat sopivat toiminnasta omassa ryhmässä.
Pienten salivälkällä (1.-2.lk) Liikkuvaksit (2) ohjaajina.
Välkkälainaamo Koulun ulkovarastosta välituntisin  
Liikkuvaksien toiminta Liikkuvaksit järjestävät välituntileikkejä ja -toimintaa sekä liikunnallisia
tapahtumia, tempauksia
Liikkuvaksit kuuluttavat toiminnasta ja liikuntatuokioista.
Urheiluviikon liikuntatempauksen suunnittelu.
Tanssivälkät Tanssivälkkäohjaajat vetävät eri luokille tanssivälkkiä viikottain Ohjaajat laativat ohjeet sekä ohjaajille itselleen että osallistujille. Ohjeet hyväksytään aikuisen kanssa. Ohjeet näkyvillä ilmoitustaululla.
Liikkuvaksit päiväkodilla Liikkuvaksit järjestävät pieniä leikki- yms. tuokioita päiväkotilaisille. Ulkoilun aikana leikkien ohjaamista.