Hyvät käytännöt MONO

MONO- idea: SUOMI 100v. teemana ERI IKÄKAUDET, SUKUPOLVET

OPPIAINEET

MUSIIKKI: esiintyjät, eri musiikkilajit, vierailijat, haastatteluja. Huom. oman alueen osaajia!
LIIKUNTA: leikit ja pelit
ÄIDINKIELI: haastatteluja eri ikäisille ihmisille
TVT: lapset ja nuoret opettavat isovanhempiaan tai vanhempia ihmisiä TVT- saloihin. Vanhemmat kertovat omaa aikaansa
KUVATAIDE, KÄSITYÖ: pukeutuminen, somistusta, perheet mukaan, kuvis-/käsityönäyttelyt

TOTEUTTAVAT
- koulun koko henkilöstö
- lapset ja nuoret yli luokkarajojen (esim. 1. ja 4. lk)
- lähialueen asukkaat, kirkko, yritykset, kauppa, kirjasto jne.
- ruokapalvelut: yhteistyö Kylän kattaus, Martat. Ruokalassa näyttely eri vuosilta miten, missä ruokailu ollut. Vanhalta kouluruokalistalta jotain perinneruokaa?

Ideoijat: Pia Järvinen, Mirjam Niutanen, Sari Papinaho, Sanna Hirsimäki

MONO- idea: SUOMI 100v. teemana HYVINVOINTI

HYVINVOINTI

OPPIAINEITA
kotitalous: kokkikerho, ravinto-oppi
terveystieto
biologia
matematiikka
äidinkieli ja ilmaisu: tunneilmaisu, tunnetaito, opetuksellinen näytelmä, videointi
TVT: verkkoympäristö
liikunta: omat harrastukset, kiinnostukset


TYÖTAVAT
oppilaat ohjaajina
isommilta pienemmille: kummioppilaat & jälkkäri
yhteiset toimintatuokiot
leikitIdeoijat: Katri Jylhä, Tomi Liukkonen, Pirjo Jaatinen, Kaisu Riikonen ja Jaana Valkonen

MONO- idea: SUOMI 100v. teemana MUUTTOLIIKE

TAVOITTEET JA SUUNNITTELU
mitä haluaisit tehdä
miten, missä
ketä mukana

ei vain kirjoista, kirjat vain käsikirjoina
tekemistä ja kokemista
vertaisoppimista

OPPIAINEET
käsityö (vaatteet)
uskonnot (ympäri maailmaa)
äidinkieli (lehtileikkeet)
historia (miten Suomessa on liikuttu/lähdetty)
kotitalous (eri maiden ruoat)
musiikki
kielet
liikunta (futis ym.)


TOTEUTAAN PÄIVINÄ PARI KERTAA VUODESSA

PAJAT
erilaisia pajoja pitkin päivää

YHTEISTYÖ
oppilaat
vanhainkodit
maahanmuuttokeskukset

OPETTAJIEN "OHJAAMAT" ERI KULTTUURIN OMAAVIA HENKILÖITÄ
yhteistyö: maahanmuuttajat, vanhukset, nuoret


ITSE- JA VERTAISARVIOINTI
mitä teit
risut/ruusut
mitä haluaisit tehdä lisää

- Susanna Alaranta, Tarja Riihiaho, Osmo Nieminen, Outi Ikonen -

MONO- idea: SUOMI 100v. teemana PALLO

MITÄ KAIKKEA PALLO YHDISTÄÄ? PALLO MONO:N VÄLINEENÄ

RANTAPALLO
Mitä löytyy lähiympäristöstä/rannasta?
- ympäristökasvatus
- biologia ja maantiede
- liikunta
- matematiikka
- taidekasvatus

LIHAPULLA"PALLO"
- kotitalous
- etiikka
- yrittäjyys
- terveystieto
- liikunta
- uskonto


JALKAPALLO
- liikunta
- yhteisöllisyys
- yrittäjyys ja etiikka
- kulttuurit
- matematiikka
- motoriikka
- säännöt ja rajat
- erilaisuuden hyväksyminen
- uskonto


MAAPALLO
- kulttuurit ja kielet
- maantiede
- kotitalous
- käsityöt
- liikunta
- musiikki
- historia
- fysiikka


MASSAPALLO
- Suomen metsät
- kädentaidot
- fysiikka

PESÄPALLO
- liikunta
- perinteet
- historia
- teollisuus

POLTTOPALLO
- yhteisöllisyys
- perinteet
- säännöt

Ideoijat: Taina Louho, Tiina Ahola, Merja Tuukkanen, Sari Pakkanen

MONO- idea: SUOMI 100v. teemana Suomi 100v.- lehti

SUOMI 100v. -LEHTI (sähköinen, Peda.netissa)

KAIKKIEN (Jkl 1-9 lk, Jälkkäri, nuorisopalvelut ym. koulun ulkopuoliset toimijat)
YHTEINEN SÄHKÖINEN MATERIAALI PEDANETISSA teemalla Suomi 100v./ paikallinen painotus Jyväskylä 180v.)

- kaikki tuottavat materiaalia oman intressinsä ja taitojensa mukaan
Esim. piirroksia, haastatteluja, räppiä, näytelmiä, laulua, tanssia, käsitöitä, perinneleikkejä, nykysuomea (-> tulevaisuuden visioita..)
- ei ole sidoksissa vuosiluokkaan, paikkaan eikä aikaan
- monikulttuurisuus mukaan näkökulmiin


HAASTATTELUJA
- esim. isovanhemmat/lähialueen palvelutalot -> voisi poikia lisää vierailuja ja yhteistyötä myös mm. lehden lukuhetkinä vanhuksille

PERINNERUOKAtuokioita


OPPIAINEET
Mikä oppiaine ei tähän sopisi...? Eli kaikki oppiaineet sopivat!

Ideoijat: Päivi Lappalainen- Jaycocks, Jari Lahdenvesi, Parviz Yari, Merja Ahopelto, Päivi Virtakallio
MONO- idea: SUOMI 100v. teemana SUOMI 100V. uutiset

SUOMI JA SUOMALAISUUS

OPPILAIDEN ITSESUUNNITTELEMIA UUTISIA (lyhyitä uutiskatsauksia)

LAVASTEET JA REKVISIITTA TEHDÄÄN ITSE
KUVAUKSET TABLETEILLA

OSALLISTUJAT
- koko koulu: opetushenkilöstö, oppilaat, Jälkkäri, ruokapalveluhenkilökunta, siistijät

OPPIAINEET
- äidinkieli
- musiikki
- TVT
- historia
- uskonto
- kotitalous
- liikunta
- kuvataide
- käsityö
- kielet
- biologia
- fysiikka, kemia


TOTEUTUS PIENISSÄ OSISSA


Ideoijat: Marisa Toivonen, Tuukka Lemola, Eeva Tikkanen, Tuija Petäjäjärvi

POLKU


Tavoite
- huomioida MONO:n suunnittelussa huomioitavat tekijät ja laatia pohja toteuttamiskelpoiselle MONO:lle

Työskentely
- muodostetaan tarkoituksenmukaiset (aine- ja luokkarajat sekoitettu) pienryhmä, joissa ideoidaan MONO
- suunnitteluvaiheessa kerrataan vielä OPSista luvut 3.3., 4.2. ja 4.4.

- opetushenkilöstö suunnittelee ensin pohjan, oppilaat jatkavat opetushenkilöstön suunnitelman pohjalta.

Vaihtoehtoisia suunnitelupohjia löydät Hyvät käytännöt MONO sivulta Työskentelypohjia

Lähde OPS-pakka
www.proeduco.fi

Negatiivinen aivoriihi


Negatiivinen aivoriihi

Tavoite
- purkaa MONO:jen ennakko-oletuksia, epäilyjä ja sudenkuoppia

Työskentely
- Aivoriihi millä kaikilla mahdollisilla tavoilla MONO:jen suunnittelu ja toteutus saadaan epäonnistumaan.
Millaiset käytännöt ja toimintatavat olisivat oppijan kannalta epäreiluja tai huonoja?
Kirjataan kaikki muistiin.

- Käytetään em. uhkakuvia virikkeenä ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Uusi aivoriihi, jossa rakennetaan
ratkaisuja em. haasteisiin.
Lähde

OPS-pakka
www.proeduco.fi

KAPASITEETTIKAPSELI


KAPASITEETTIKAPSELI

Tavoite
-kartoittaa olemassa oleva koulun henkilöstön nykyosaaminen sekä koulun ulkopuolelta tarvittava, täydentävä osaaminen, tavoiteosaaminen

Työskentely
- piirretään fläpille tms. nelikenttä
nykyosaaminen
nykyiset oppimiskokonaisuudet
tavoiteosaaminen
tavoiteoppimiskokonaisuudet

(Lähde: OPS-pakka, www.proeduco.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä