Yhteistyö oppilaan oman koulun kanssa

YHTEISTYÖ OPPILAAN OMAN KOULUN KANSSA

YHTEISTYÖ OPPILAAN OMAN KOULUN KANSSA

Kukkulan koululla ei ole omia oppilaita eli he ovat omien koulujensa oppilaita myös sairaalakoulujakson aikana. Kukkulan koulun oppilaat ovat myös aina lähtökohtaisesti palaamassa takaisin omaan kouluunsa sairaalakoulujakson jälkeen. Yhteistyö Kukkulan koulun ja oppilaiden omien koulujen välillä onkin äärimmäisen tärkeää kuntouttavan opetuksen onnistumisen kannalta. Yhteistyön kantavia periaatteita ovat:

  • oppilaan oikeusturva
  • yhteistyössä pyritään oppilaan etuun oppilaan parhaaksi
  • aina sovittuna yhteyshenkilö
  • oppimateriaalit pääosin omalta koululta, sairaalakoululla myös omia oppimateriaaleja
  • oppisisällöt suunnitellaan yhdessä oman koulun kanssa
  • tulo- ja lähtöpalaverit
  • seurantapalaverit sairaalakoulujakson aikana