Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö kodin kanssa

YHTEISTYÖ KODIN KANSSA

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Tavoitteena on luoda aina mahdollisimman luottamuksellinen ja rehellinen yhteistyösuhde huoltajien ja koulun välille. Yhteyttä pidetään säännöllisesti puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla ja tapaamisissa. Alakoulun oppilailla on päivittäisessä käytössä myös reissuvihko. Vapaamuotoisempia yhteistyön muotoja ovat mm. retket, juhlat ja avoimien ovien päivät.

Tavallisimpia yhteistyöpalavereita ovat tulo- ja lähtöpalaverit, HOJKS-palaverit/seurantapalaverit ja tarpeen mukaan akuutin kriisin vaatimat palaverit. Myös sairaalakoulujakson jälkeen pidetään usein ainakin yksi seurantapalaveri esimerkiksi oppilaan omalla koululla. Verkostotyöote ja moniammatillisuus ovat olennaisia työtapoja sairaalaopetuksessa. Oppilaiden vaikeudet ovat yleensä jo kasautuneita tai lähtökohtaisesti niin vaikeita, että toiminnassa syytä olla mukana muitakin toimijoita kuin sairaalakoulu ja huoltajat. Oppilaan tilanteen edistämisen turvaamiseksi palavereissa on olennaista nostaa esille kaikki tarvittava, vaikeatkin asiat. Joissakin tilanteissa sairaalakoulun on luontevaa toimia ns. kolmantena osapuolena ja neutraalissa roolissa, esim. kodin ja oman koulun suhteiden ollessa tulehtuneessa tilassa.

Huoltajilta toivotaan aktiivista yhteydenpitoa sairaalakoulujakson aikana. Huoltajien tehtävänä on tukea oppilasta valvomalla ja ohjaamalla koulunkäyntiä ja kotitehtävien tekoa. Huoltajan vastuulla on edistää oppilaan terveellisiä elintapoja (aamupala, iltapäiväruoka, iltapala, riittävä yöuni, ikätason ylittävien tv-ohjelmien tai -pelien kieltäminen, sään mukainen vaatetus jne.). Huoltaja huolehtii myös, että oppilas käy sovitusti hoito- ym. kuntoutuskäynneillä. Tilanteessa, jossa oppilaan selviytyminen koulun arjessa heikentyy oleellisesti, oppilaan koulupäivä keskeytyy ja huoltajat noutavat oppilaan kotiin tai antavat luvan siirtyä kotiin muulla sovitulla kyydillä.

Huoltajilta pyydetään koulusopimuksen tekemisen yhteydessä tiedonsiirtolupa. Yhteistyössä noudatetaan salassapitoa ja tiedonsiirtoa koskevia määräyksiä. Oppilaan oma koulu saa Kukkulan koululta opetuksen järjestämisen kannalta oleelliset ja välttämättömät tiedot.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä