Mitä musiikkiluokilla tehdään?

Mitä musaluokilla yläkoulussa tehdään?Musiikkiluokkien opintojen sisällöistä eri luokka-asteilla on kerrottu alla pääpiirteittäin. Jos haluat lukea opetussuunnitelmasta tarkemmin, vieraile Jyväskylän perusopetuksen sivustolla klikkaamalla TÄSTÄ.


7. luokalla


 • Oppituntien pääteemana on luokan yhteinen monipuolinen musisointi niin soittaen kuin laulaen.
 • Sisällöissä painotetaan bändisoitinten (kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet) perustekniikoiden harjoittelua niin, että oppilas pystyy omalla panoksellaan olemaan osa luokan yhteistä musisoivaa ryhmää.
 • Laulamista harjoitellaan sekä yksi- että moniäänisesti.
 • SYKSYLLÄ painopiste on bändisoitinten harjoittelussa, laulamisessa ja monipuolisessa
  yhteisessä musisoinnissa.
 • KEVÄÄLLÄ painopisteenä on tutkimusmatka monikulttuuriseen maailmaan. Lähestytään eri
  maantieteellisiä alueita musiikin kautta, mutta samalla pyritään tutustumaan
  myös alueen muihin ominaispiirteisiin. Myös Suomea käsitellään osana maailman
  kulttuurien kirjoa.


8. luokalla

 • Oppitunnit pidetään edelleen mahdollisimman toiminnallisina.
 • Soitetaan ja lauletaan paljon.
 • Oppilaiden kehittyviä bändisoitintaitoja hyödynnetään monipuolisesti ja kannustetaan heitä osallistumaan rohkeasti yhteiseen musisointiin.
 • SYKSYLLÄ painopisteenä on populaarimusiikin kehitys 1950-luvulta nykypäivään. Musisoinnissa yritetään päästä lähelle kunkin aikakauden tyylinmukaista tulkintaa. Kuuntelu- ja videonäytteiden avulla analysoidaan eri tyylilajien keskeisiä piirteitä.
 • KEVÄÄLLÄ painopisteenä on näyttämö- ja elokuvamusiikki. Tutustutaan oopperan, operetin, baletin, musikaalin ja elokuvamusiikin ominaispiirteisiin ja ilmaisukeinoihin. Soitetaan ja lauletaan valaisevia esimerkkejä eri aikakausilta.
  Käsikirjoitetaan, harjoitellaan ja esitetään itse tehtyjä musiikkipitoisia näyttämöteoksia.


9. luokalla
 • Annetaan lisää tilaa oppilaiden omien musiikillisten ideoiden kokeilulle laulun, soiton, liikkeen tai teknologisten apuvälineiden avulla.
 • Oppilaita kannustetaan omien sovitusten, sanoitusten ja sävellysten tekoon joko pienelle ryhmälle tai koko luokalle.
 • Tutustutaan jazz-musiikin keskeisiin tyylilajeihin, ja tutkitaan miten kolmisointuja voi laajentaa neli- ja viisisoinnuiksi.
 • Yhdeksännen luokan päättötyönä luokka järjestää julkisen konsertin, johon oppilaat itse suunnittelevat ohjelmiston, juonnot, mahdolliset lavasteet ja koreografiat sekä tilaisuuden markkinoinnin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä