Tietoa jälkkäritoiminnasta Jyväskylässä

Jälkkärissä puuhaillaan yhdessä koulun jälkeen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Jälkkäri on pienelle koululaiselle turvallinen ympäristö koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten aikuisten kanssa. Jälkkärin iltapäivässä mm. liikutaan, leikitään/pelaillaan yhdessä, askarrellaan sekä osallistutaan monipuolisesti harrastekerhoihin. Jälkkärin harrastekerhojen lisäksi osallistutaan koulun kerhotoimintaan. Jälkkärissä voi myös tehdä läksyt.

Jälkkäri on ohjattua toiminta, mutta aikaa jää myös leikkiin. Toimintaa ohjaa vuosittain vahvistettu teema, joka lukuvuonna 2017-2018 on "Meidän Jälkkäri 20-vuotta - kuullaan ja kuunnellaan toisiamme". Teeman mukaisesti toimintaryhmissä kiinnitetään erityistä huomiota lasten osallisuuteen ja heidän toiveidensa huomioimiseen toiminnansuunnittelussa. Jälkkärissä lapsia kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen. Ulkoilua ja liikkumista tarjotaan vähintään tunti jokaisena toimintapäivänä. Kaikki tekeminen on valvottua ja aikuisen tukemaa.

Välipalahetket ovat myös kasvatuksellisia tuokioita ja lapsille opetetaan ekologisuutta ja kestävää elämäntapaa. Jälkkärissä lasten ja vanhempien toiveet toiminnan suunnitteluun huomioidaan ja vanhemmat pääsevät arvioimaan toimintaa vuosittain. Jälkkärissä ja koulussa noudatetaan samoja sääntöjä. Kaiken toiminnan pohjana on lasten osallisuus toiminnassa ja osallistumisen vapaaehtoisuus.