Luettavia materiaaleja, joihin ei ole yliopistolla ajantasaista lisenssiä tai eivät ole muutoin saatavilla

Artikkeleita

Tynjälä & Kannas (2018). WHO-Koululaistutkimus (HBSC) julkaisemattomia tuloksia
Uusimmat tulokset WHO-Koululaistutkimuksesta keväältä 2018 sisältyvät tähän tulosraporttiin. Tämä tulosraportti antaa kokonaiskuvaa 5-, 7- ja 9-luokkalaisten koululaisten nukkumistottumuksista, univaikeuksista ja väsyneisyystä vuodesta 1984 vuoteen 2018. Terveystiedon opettajan on tärkeää tietää ajassa tapahtuneista muutoksista ja tästä materiaalista saa terveystiedon tunneille mielenkiintoisi...
Sosiodigitaalinen osallistumisen, unenlaadun ja kouluhyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla.