Liikunnan ja terveystiedon opettajankoulutus

Liikuntapedagogiikan opinnot

Liikunnan- ja terveystiedon opettajaksi valmistuvat suorittavat perustutkintonaan liikuntatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena liikuntapedagogiikka. Opettajan kelpoisuuteen vaadittavat pedagogiset opinnot sisältyvät tutkintoon.  Tutkintoon on mahdollista suorittaa myös terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopinnot, joilla saa terveystiedon opettajan kelpoisuuden. Koulutuksessa opiskelija saa hyvät teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia liikunta-alan opetus- ja koulutustehtävissä sekä valmiudet kohdata muuttuva opetusympäristö ja liikuntakulttuuri.