Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi

Palautuskansio, Itse- ja vertaisarviointi

Voit palauttaa kurssin arviointilomakkeen tänne tai vaihtoehtoisesti paperisen lomakkeen suoraan opettajalle.
HUOM! muista, että arviointilomakkeessa on sekä numeerinen arvio, että sanallinen arvio (pohdintaa / perustelua numerolle)

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi

Sisältö

Liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen käsitteet
Liikuntataitojen oppimisprosessi
Liikuntataitojen opettamisen tavoitteet ja perusperiaatteet

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Harjoitukset 22 tuntia

Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Luentotehtävän hyväksytty suorittaminen
Ryhmäesityksen valmistelu ja toteuttaminen

Arviointiperusteet

40% aktiivinen osallistuminen, 30% luentotehtävä, 30%ryhmäesitys

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen käsitteet
- ymmärtää liikuntataitojen oppimisprosessin
- osaa liikuntataitojen opettamisen tavoitteet ja perusperiaatteet

Ajoitus: 1. vuosi syyslukukausi