Liikuntadidaktiikan peruskurssi 1

Kurssin tavoitteet, aikataulut, suorittaminen ja arviointi

Osaa­mis­ta­voit­teet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskeisimpiä liikuntataitoja ja ymmärtää omien taitojen merkityksen opetustilanteissa
- tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen yhtäläisyyksiä sekä eroja
- ymmärtää itsensä ja muut yksilöllisinä oppijoina erilaisissa oppimisympäristöissä
- osaa havainnoida yksilöllisiä eroja liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan
- ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa

Suo­ri­tus­ta­vat

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 174 tuntia:
Yhteinen luento 4 tuntia
Talviliikunta: hiihto, laskettelu, lautailu, luistelu 48 tuntia
Palloilu: sisä- ja ulkopelit 44 tuntia
Kuntoliikunta: kuntosali, aerobic 18 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: rytmiikka, voimistelu 32 tuntia
Luontoliikunta: suunnistus ja retki 28 tuntia

Itsenäinen työskentely

Si­säl­tö

Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit. -liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.
Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen.
Erilaisissa ympäristöissä liikkumiseen liittyvien perustaitojen oppimiseen liittyvät liikekehittelyt.
Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä.

Li­sä­tie­dot

Ajoitus: 1. vuosi kevätlukukausi

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit

Luentomateriaalit, demoilla jaettavat materiaalit ja verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet

Liikuntataidot: Liikunnan tietojen ja taitojen osaaminen 50 % arvosanasta
Työskentely: Työskentelytaidot 50 % arvosanasta
Arvioinnin toteutus: Itsearviointi, opettajan arviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä