Tutkiva opettaja

TUTKIVA OPETTAJA (LPEA1025)

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden opettajan ja oppilaan toimintaa liikunnan opetus-oppimistilanteessa sekä perustella tekemiään opetusratkaisuja.
• osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä antaa vertaispalautetta.
• osaa käyttää liikunnan opetus-oppimistilanteessa erilaisia työtapoja tarkoituksenmukaisesti.
• osaa käyttää erilaisia liikunnanopetukseen kehitettyjä observointi- ja analysointimenetelmiä.
• osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistään liikunnanopettajana.
• saa vahvistusta omalle persoonalliselle tavalle toimia opettajana.
• osaa toimia yhteistyössä ryhmässä ja kantaa vastuuta yhteissuunnittelusta.


ASIASISÄLTÖ
Liikunnan opetus-ja oppimistapahtuman tutkimus ja opetustyylit.
Tuntisuunnitelman laatiminen, tavoitteiden asettaminen sekä sisällön ja opetustyylien valinta tavoitteiden mukaisesti.
Tunnin tarkasteleminen seuraavista näkökulmista: vuorovaikutus ja palautteenanto, opettajan toiminta ja ajankäyttö, oppilaan toiminta ja aktiivisuus.
Teknologian hyödyntäminen opetuksen analysoinnissa.
Video- ja observointipalautteen hyödyntäminen ja oman opetustoiminnan reflektointi.
Observointitutkimuksen raportointi.

OPPIMATERIAALIT
Heikinaro-Johansson, P. & Lyyra, N. 2018. Liikunnanopetus ja opetuksen analysointi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.
Lyyra, N. & Heikinaro-Johansson, P. 2018. Liikunnan opettaminen on taitolaji – Opettamisen taitoja voi oppia analysoimalla opetustilanteita. Liikunta ja tiede 56 (1), 15-19.
Louhimaa, R-M., Lyyra, N. & Kokkonen, M. 2020. Valmentajan vuorovaikutustapojen yhteydet joukkuevoimistelijoiden harjoittelukokemuksiin. Liikunta ja tiede 59 (3), 83-90.

ARVIOINTIPERUSTEET
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 40 %, raportti 60 %

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä