Yksilöllinen opetus liikuntaryhmässä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa omien arvojensa, asenteidensa ja kulttuuritaustansa vaikutuksen oppilaan yksilöllisessä kohtaamisessa
- osaa kriittisesti pohtia omaa toimintaansa opettajana tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista
- ymmärtää kehollisuuden merkityksen liikunnanopetuksessa
- osaa havainnoida oppilaiden yksilöllistä osallistumista ja oppimista heterogeenisessa opetusryhmässä
- osaa toteuttaa opetustaan siten, että kaikilla ryhmän oppilailla on tasavertainen mahdollisuus ominaisuuksistaan ja taustastaan riippumatta osallistumiseen ja onnistumisen kokemiseen oppitunneilla

Opintojakson kurssikuvaus Liikuntatieteellisen tiedekunnan sivuilla osoitteessa https://www.jyu.fi/ops/fi/sport/liikuntapedagogiikan-kandidaattiohjelma/unit/5815

Osallistuaksesi Liikuntatieteellisen tiedekunnan järjestämälle kurssille tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden sekä kurssille liittymisen avaimen, jonka saat kurssin opettajilta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä