Oppilaasta opettajaksi

LPEP012 Op­pi­laas­ta opet­ta­jak­si (1 op)


Oppilaasta opettajaksi -kurssi
Opintojakson tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää opettajan toimenkuvaan kuuluvien tehtävien monipuolisuuden. Opiskelija perehtyy koulun liikunnanopetukseen ja terveystiedon opetukseen ja olosuhteisiin. Opiskelija tutustuu opettajan työhön, havainnoi opetustilanteita ja avustaa opettajaa opetuksessa ja muissa tehtävissä.

Suoritustavat ja arviointi
Yhden viikon tutustuminen ja harjoittelu koulussa.
Ohjeistusluento ja palauteseminaari (4 tuntia).
Itsenäinen työskentely.
Kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen.