POMM1002 Johdatus monialaisiin opintoihin 3 op

Tervetuloa opiskelemaan POM-opintoja!

POM-johdannon ideana on

 • päästä oppiaineiden taakse: miten ne ovat syntyneet ja millaisiin koulutus- ja tutkimuspoliittisiin linjauksiin ne perustuvat
 • irrota koulun oppiainejaosta ja tutkia oppiaineita lävistäviä ja yhdistäviä ilmiöitä
 • päästä kiinni omiin kokemuksiini eri oppiaineista ja niiden oppimisesta
 • aloittaa oman luokanopettajuuden rakentaminen opettajuuden ydinosaamisalueiden avulla.

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnistat oppiaineita kohtaan omaksumiasi asenteita ja valmiuksia
 • tunnistat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia sekä oppiaineiden pedagogiikkaan liittyviä erilaisia valintoja, jotka voivat olla esimerkiksi ideologisia ja poliittisia
 • hahmotat oppiaineiden ominaispiirteitä ja yhtäläisyyksiä geneeristen taitojen kehittämisessä ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
 • tiedostat aistihavaintojen, toiminnan ja oppimistapojen sekä oppimisen ympäristöjen merkityksen oppimisessa
 • osaat eritellä ajatteluasi sekä vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi opettajuuden ydinosaamisalueiden näkökulmasta.

Siten sisältöinä opintojaksolla on mm. oppiaineiden filosofiaa ja politiikkaa, kielipedagogiikkaa sekä monilukutaitoa eri oppiaineissa, tiedonkäsityksiä, taidon oppimista, näkökulmia eri oppiaineista kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa, esi- ja alkuopetuksen pedagogiikkaa.

Opintojakson yhteysopettaja
Johanna Kainulainen
johanna.kainulainen@jyu.fi

Opintojakson toteutus syksyllä 2023 (aikatauluissa voi olla ryhmäkohtaisia muutoksia)

Opintojaksoon kuuluu
 • luennot (20 tuntia) tallenteina
 • pienryhmätyöskentely (kontaktiopetusta 20 tuntia)
 • oppimistehtäviä itsenäisesti ja pienryhmässä
 • PROpe-sivuston laatimista.
Luentojen ja demojen teemat (huom. maistereille ja erkkalaisilla poikkeava aikataulutus)
Aika Sisällöt Käsiteltävä ydinosaamisalue
Vko 36 7.9. klo 8.15 - 9.45, C4:
Info POM-opinnoista ja POM-johdannosta sekä PROpe-työskentelystä (Rissanen & Kainulainen)

Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen


Avuksi PROpe-työskentelyyn:
Tallenne ja diat Peda.net ja PROpe opeopinnoissasi -verkkomeetista

Vko 37 Luennotallenteet: Oppiaineiden politiikkaa & filosofiaa (Rautiainen)
1. pienryhmätapaaminen
Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen
Vko 38 Luento: Niinkö vai näinkö - eettisyyden pohdintaa opettajan työssä (Kainulainen & Kostiainen)
2. pienryhmätapaaminen
Eettinen osaaminen


Vko 39 Luento: Tiedonkäsitykset
3. pienryhmätapaaminen
Tieteellinen osaaminen
Vko
40
Luento: Kielitietoinen ja monikielinen koulu (Moate & Szabó)
4. pienryhmätapaaminen
Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen
Vko 41 Huom. ennakkotehtävä ennen luentoa
Luento: Kielitietoinen matematiikan opetus (Hähkiöniemi & Kauppinen) 

5. pienryhmätapaaminen
Pedagoginen osaaminen
Vko 42 Luento: Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöisyys: Luokanopettajan mahdollisuudet edistää kokonaisvaltaista oppimista (Kainulainen)
itsenäistä työskentelyä: väliarviointivloggaus
Pedagoginen osaaminen
Vko 43 Taito- ja taideaineet ja niiden mahdollisuudet koulussa  (Mäkinen),
6. pienryhmätapaaminen: kulttuurielämystehtävän käsittelyä
Esteettinen osaaminen
Vko 44 Luento: Esi- ja alkuopetus (Mertala)
7. pienryhmätapaaminen: esi- ja alkuopetuksen havainnointitehtävän käsittelyä
 • tämä luento ja tehtävä on vapaaehtoinen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen saaneille, varhais- tai esiopetuksen opettajakokemuksella havainnointitehtävä on vapaaehtoinen
Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen ja pedagoginen osaaminen
Vko 45 Luento: Hyvinvointioppiminen (Kepler-Uotinen)
8. pienryhmätapaaminen
Hyvinvointia vahvistava osaaminen
Vko 46 9. pienryhmätapaaminen:
Opintojakson koonti ja PROpe-työskentelyn purkua
Kaikki ydinosaamisalueet käsittelyssä
Vko 47 10. pienryhmätapaaminen
Opintojakson koonti ja PROpe-työskentelyn purkua
Kaikki ydinosaamisalueet käsittelyssä
  Opintojakson arviointi -sivulta löydät kaiken informaation opintojakson arvioinnista. Luentojen ja pienryhmätapaamisten päätyttyä viimeistelet PROpesi ja laadit sanallisen ja numeerisen itsearvioinnin oppimisestasi, kalmanraja sovitaan oman ryhmän kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä