TIES4680 Koulutusteknologian projekti

Opintojaksokuvaus ja lisätiedot

Koulutusteknologian projektiopinnot on suunnattu Koulutusteknologian maisteriohjelman/suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Projekti on yksi vaihtoehto suorittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvat 10 op:n projektiopinnot. Koulutusteknologian projektin suorittaneen ei siis tarvitse suorittaa Sovellusprojektia tai Tutkimusprojektia.

Koulutusteknologian projektissa opiskelija saa käsityksen koulutusteknologian aihealueen projektista, sen läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä tai oppimistehtäviä laajempien töiden määrittelystä, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta.

Kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn projektin tietylle tilaajalle. Tarvittaessa projektiryhmiä muodostetaan useampia.

Koulutusteknologian projektin aihe voi olla esimerkiksi joku laaja kartoitus-, selvitys- tai suunnittelutyö koulutusteknologian kentältä. Projekti voi sisältää myös koulutusteknologian aihealueen ohjelmistokehitystä, mutta se ei ole vaatimuksena projektin aiheelle.

Koulutusteknologian projektiopinnoissa on yleensä yhteisiä luentoja Sovellusprojektia suorittavien opiskelijoiden kanssa. Oheiskurssina suositellaan suoritettavaksi mahdollisuuksien mukaan myös kurssia Projektiviestintä IT-alalla (3 op).

Lisätietoja opintojaksosta: http://appro.mit.jyu.fi/kprojekti/