TIES560 Tietotekniikan opintojakson suunnittelu ja toteutus

TIES560 Tietotekniikan opintojakson suunnittelu ja toteutus, 2 - 6 op

Koulutusteknologian pääaineopiskelijoilla on mahdollista suorittaa valinnainen TIES560 Tietotekniikan opintojakson suunnittelu ja toteutus -opintojakso sopimalla etukäteen siitä, millaista opintojaksoa on tekemässä (kenelle, mitä, laajuus, oma rooli, oma työmäärä sekä ajankohta). Opintojakson tentaattorina toimii Leena Hiltunen, joten ole ensimmäiseksi yhteydessä häneen.

Opintojakson toteutuksen jälkeen TIES560-kurssin suorituksen osalta tarvitaan raportti siitä, mitä olet tehnyt ja miten, kuinka paljon olet tehnyt itse kurssin suunnittelun ja toteutuksen osalta, kuinka paljon olet hyödyntänyt jo olemassa olevaa ja kuinka paljon olet tehnyt uutta sekä mikä on mahdollisten muiden osuus kurssin työmäärästä. Lisäksi raporttiin tulisi sisältyä koonti opiskelijoilta kerätystä kurssipalautteesta, kuinka opiskelijat kokivat toteutuksesi. Jos kurssi toteutetaan johonkin oppimisympäristöön, niin raportoinnin lisäksi tulisi tentaaattorilla olla mahdollsiuus tutustua toteutettuun opintojaksoon.

TIES560-kurssista saatava opintopistemäärä on verrannollinen toteutettavan kurssin laajuuteen, tehtyyn työmäärään sekä omaan osuuteen kaikessa tuossa. Lähtötaso suorituksen opintopisteille on toteutettavan opintojakson laajuus. Jos teet kaiken alusta lähtien itse, niin tarjolla on sinullekin tuo sama opintopistemäärä, jos käytät jo olemassa olevaa materiaallia suurimmaksi osaksi tai toteutat kurssin yhteistyössä toisen opettajan kanssa, niin silloin opintopistemäärä on pienempi. Toisaalta jos tuotat todella mahtavan paketin, niin on mahdollisuus myös useampaan pisteeseen :) Suoritus siis elää vähän sen mukaan, millainen toteutuksesta lopulta tulee.