TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa

Opintojakson kuvaus ja lisätiedot

Tietotekniikan rooli opetuksessa on tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskeleville suunnattu opintojakso. Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana, ennen kasvatustieteen OPEP-opintoja sekä ennen TIEA361-opintojaksoa.

  • Uudessa opintosuunnitelmassa pakollinen kurssi, vanhoilla valinnainen.
  • Ei suositella Tietotekniikan opetuksen perusteet -kurssin (TIES461) ennen vuotta 2012 suorittaneille.

Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta opetetaan ja miten.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa tietotekniikan oppimistilanteen keskeiset elementit ja
  • pystyy määrittelemään tietotekniikan roolin eri oppilaitosten opetuksessa.
Lisätietoja opintojaksosta: http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/