Koulutusteknologian opintojaksot

Koulutusteknologian opintojaksot

Koulutusteknologian ja tietotekniikan opintojaksoilla on käytössä eri toteutusympäristöjä luennoitsijasta riippuen. Käytössä on mm. Peda.net, Moodle, Optima, Koppa, TIM sekä erilaiset avoimet www-sivut. Täältä pääset opintojaksoille, jotka on rakennettu Peda.netiin.

Huomaathan, että opintojaksoille pääsy vaatii kuitenkin aina ilmoittautumisen ko. opintojaksolle opintosuunnitelman mukaisesti Korppi-järjestelmässä tai yhteydenoton ko. opintojakson tentaattoriin. Osa opintojaksoista on myös itsenäisesti suoritettavia, joista ei ole luentokurssia lainkaan. Kysy opintojaksojen soveltuvuutta opintoihisi opintoneuvojaltasi.

Informaatioteknologian tiedekunnan ja tietotekniikan oppiaineen opetussuunnitelman uudistuessa vuosille 2017-2020 osa aiemmista opintojaksoista poistuu ja tilalle tulee hieman muunneltuja uusia opintojaksoja. Tarvittaessa ole yhteydessä opintoneuvojaa, jos uudet opintojaksot tai vanhojen suorittaminen askarruttaa.