TIES4630 Opetus ja ohjaus verkossa - UUSI!

Opetus ja ohjaus verkossa

Tämä opintojakso on vuosien 2017-2020 opintosuunnitelman mukainen ja korvaa aiemman TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi -opintojakson. Uusimuotoinen opintojakso luennoidaan ensimmäisen kerran syksyllä 2018.

Esitietovaatimukset:
TIEP161, TIEA261, TIEA361, TIES460, TIES461 ja TIES462 sekä kasvatustieteen perusopinnot.