≡ Navigointi

TIEP161 Opetusteknologia

Tervetuloa kurssille TIEP161 Opetusteknologia (3 op)

Syksyn 2017 kurssi alkaa 26.10.2017 klo 10:15 oppimistilassa Ag D122.1.

Esitietovaatimukset:
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2 op ja ITKP1011 Web-julkaiseminen 2 op tai vastaavat tiedot.

Kurssille ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=216261 Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös luennolle ja demoihin, jos:

  • Luento: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla
  • Demo: ilmoittaudu ryhmiin, jos aiot tehdä demoja Agoralla demoaikoina. HUOM! Ryhmät eivät ole rinnakkaisia, eli jokaisella demokerralla tulee uutta asiaa.
Rekisteröityminen Peda.net-oppimisympäristöön:
Jotta pääset tutustumaan kurssimateriaaleihin, sinulla tulee olla tunnukset Peda.net-ympäristöön.
Rekisteröityminen Peda.net-ympäristöön.
Lisäksi tarvitset kirjautumisavaimen, jonka saat lähettämällä kurssin luennoitsijalle sähköpostia kurssi-ilmoittautumisen jälkeen.

Kurssin osaamistavoitteet ja sisältö sekä suoritustavat ja arviointi

Kurssin osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja hyvät käyttötaidot tietotekniikan opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologioista.

Sisältö:
Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työssä tarvittavia ajankohtaisia työvälineitä ja teknologiaa. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin aihealueet:
* Käsitekartta- ja esityssovellusten käyttö

* Oppimisympäristön tehokas käyttö
* Sisällönhallintajärjestelmän käyttö
* Interaktiivisen esitystaulun opetuskäyttö
* Mobiililaitteiden opetuskäyttö
* Ohjelmoinnin opetussovellukset
* Robotiikka opetuksessa
* Kuvankäsittely
* Videon kuvaaminen ja ominaisuudet
* Ruutukaappausvideot
* Videoeditointi
* Äänieditointi
* Animaatiot
* Linuxin peruskäyttö
* Mac OS X:n peruskäyttö
* Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineet ja teknologiat

Kurssi suoritetaan palauttamalla kurssin oppimistehtävät
. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskellen syksyn 2017 aikana. Kurssilla ei ole läsnäolopakkoja, mutta etäopiskelijoidenkin tulee noudattaa oppimistehtävien palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetuksessa mukana kävijät.

Arvosteluasteikko ja arviointiperusteet:
0-5. Kurssi arvioidaan oppimistehtävien perusteella.