TIEP161 Opetusteknologia

Tervetuloa kurssille TIEP161 Opetusteknologia (3 op)

Syksyn 2018 kurssi alkaa 01.11.2018 klo 10.15 tilassa MaD207. 
Ensimmäisessä tapaamisessa esitellään kurssin sisältö ja toimintaperiaatteet.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen kurssilla ei ole erillistä luento-opetusta, vaan luennot järjestetään käänteisen opetuksen mallilla niin, että opiskelijat katsovat kutakin kurssiviikkoa koskevat videot ennen kyseisen viikon demotapaamisia. Demotapaamiset ovat viikoittain torstaisin klo 12-14 ja perjantaisin klo 10-12. Demotapaamissa hyödynnetään videoilta opittua käytännön harjoituksissa ja syvennetään videoilla esiteltyjä aihepiirejä.

Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa. Demotilaisuuksien harjoitukset voi tehdä itsenäisesti, mutta niitä voi myös tulla tekemään demotilaisuuksiin, joissa ohjaava opettaja on paikalla.

Kurssi suoritetaan tekemällä oppimistehtävät. Kaikki kurssille osallistuvat opiskelijat palauttavat oppimistehtävät samassa aikataulussa viikoittain.

Esitietovaatimukset:
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2 op ja ITKP1011 Web-julkaiseminen 2 op tai vastaavat tiedot.

Kurssille ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä. Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös demoihin, jos aiot tehdä demoja Agoralla demoaikoina. HUOM! Ryhmät eivät ole rinnakkaisia, eli jokaisella demokerralla tulee uutta asiaa.

Rekisteröityminen Peda.net-oppimisympäristöön:
Jotta pääset tutustumaan kurssimateriaaleihin, sinulla tulee olla tunnukset Peda.net-ympäristöön.
Rekisteröityminen Peda.net-ympäristöön.
Lisäksi tarvitset kirjautumisavaimen, jonka kurssin luennoitsija on lähettänyt kurssin Korppi-listalle maanantaina 28.10. Jos ilmoittaudut kurssille tämän jälkeen, laita luennoitsijalle sähköpostia. Saat kirjautumisavaimen myös ensimmäisessä tapaamisessa 1.11. tai sähköpostissa ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

Kurssin osaamistavoitteet ja sisältö sekä suoritustavat ja arviointi

Kurssin osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja hyvät käyttötaidot tietotekniikan opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologioista.

Sisältö:
Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työssä tarvittavia ajankohtaisia työvälineitä ja teknologiaa. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin aihealueet:
* Käsitekartta- ja esityssovellusten käyttö

* Oppimisympäristön tehokas käyttö
* Sisällönhallintajärjestelmän käyttö
* Interaktiivisen esitystaulun opetuskäyttö
* Mobiililaitteiden opetuskäyttö
* Ohjelmoinnin opetussovellukset
* Robotiikka opetuksessa
* Kuvankäsittely
* Videon kuvaaminen ja ominaisuudet
* Ruutukaappausvideot
* Videoeditointi
* Äänieditointi
* Animaatiot
* Linuxin peruskäyttö
* Mac OS X:n peruskäyttö
* Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineet ja teknologiat

Kurssi suoritetaan palauttamalla kurssin oppimistehtävät
. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskellen syksyn 2018 aikana. Kurssilla ei ole läsnäolopakkoja, mutta etäopiskelijoidenkin tulee noudattaa oppimistehtävien palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetuksessa mukana kävijät.

Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arvosteluasteikko ja arviointiperusteet:
0-5. Kurssi arvioidaan oppimistehtävien perusteella.