TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä

Opintojaksokuvaus ja lisätiedot

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä tietotekniikan opetuksessa, tietotekniikan integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

 • Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiin
 • Moodle-oppimisympäristö
 • Käsitekarttaohjelmat
 • Office-ohjelmistot
 • WWW-sivujen tuottaminen
 • WWW-lomakkeet
 • Plone CMS-järjestelmä
 • Kuvankäsittely
 • Interaktiiviset taulut ja tablet-laitteet
 • Animaatiot
 • Ruutukaappausvideot
 • Video opetuskäytössä
 • Vapaat ohjelmistot opetuskäytössä
 • Pelit opetuksessa

Katso myös Korpista taulukko kurssin osaamistavoitteista!

Lisätietoja opintojaksosta: http://appro.mit.jyu.fi/ope/