8 Kurssin suorittaminen

Kyberturvallisuus on yhteinen asia

Tämän verkkokurssin kautta pyrimme kasvattamaan tietoutta elinympäristöstämme, jonka yksi merkittävä osa on kybertoimintaympäristö. Tavoitteenamme on, että voisimme varautumalla ja ennakoinnilla minimoida uhkien ilmenemistä ja niiden vaikutuksia sekä motivoida opiskelemaan lisää alaan liittyviä tietotaitoja, jotta uusia innovaatioita voitaisiin kehittää ja käyttää turvallisesti.
Uudentyyppistä osaamista, kyberturvallisuusosaamista, tarvitaan arjen jokaisella osa-alueella tulevaisuudessa yhä enemmän. Kyberturvallisuuden parista voit löytää ammatin alalta, joka on tarpeellinen koko yhteiskunnan kannalta ja työllistymisnäkymät ovat myönteiset tulevaisuudessa.

Jotta pystyt ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen yhteiskunnan tasolla paremmin, sinun on hyödyllistä pohtia kyberturvallisuutta omaan elämääsi liittyen. Niinpä olemme laatineet sinulle tälle Johdatus kyberturvallisuuteen -verkkokurssille Moodlessa suoritettavan monivalintatentin lisäksi lopputehtävän, jossa pääset pohtimaan kyberturvallisuutta omassa elämässäsi esseemuodossa.

Johdatuksena lopputehtävään sinun kannattaa katsoa muutama tälle sivulle linkitetty video, jotka kertovat arjen kyberturvallisuushaasteista ja -yllätyksistä.

Johdatus kyberturvallisuuteen -kurssin suorittaminen

Kurssin suorittamiseksi sinun pitää tehdä monivalintatentti Moodlessa sekä palauttaa Moodleen esseekirjoitelma.

Moodle osoitteessa https://moodle.jyu.fi/. Kurssin Moodle-työtilaan ei vaadita kurssiavainta. Löydät kurssin työtilan Moodlesta hakemalla kurssia kurssin tunnuksella (ITKP0002) kirjautumisen jälkeen. Kirjautuminen onnistuu yliopiston tunnuksilla.

Kurssin suorituksia arvioidaan lukuvuoden aikana neljä kertaa: tammikuun alussa sekä maalis-, kesä- ja elokuun alussa.

  • Tammikuun arviointikierrokselle essee pitää olla palautettuna ja tentti tehtynä viimeistään 31.12.
  • Maaliskuun arviointikierrokselle essee pitää olla palautettuna ja tentti tehtynä viimeistään 28.2.
  • Kesäkuun arviointikierrokselle essee pitää olla palautettuna ja tentti tehtynä viimeistään 31.5.
  • Elokuun arviointikierrokselle essee pitää olla palautettuna ja tentti tehtynä viimeistään 31.7.

Tentti

Tentti perustuu tällä sivustolla olevaan materiaaliin. Lisää tietoa tentin suorittamisesta löytyy Moodlesta ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen -kurssin työtilasta. Tentti on aikarajattu monivalintatentti, jonka voit tehdä kerran. Jos et pääse tenttiä läpi (saat kurssista hylätyn), voit pyytää kurssin opettajalta uutta suoritusmahdollisuutta seuraavalla arviointikerralla.

Essee

Moodlessa tehtävään monivalintatentin lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu esseekirjoitelma. Pohdi omia vastauksia alla oleviin kysymyksiin ja kirjoita vastaustesi perusteella essee kyberturvallisesta päivästäsi.

Palauta essee Moodleen kurssin työtilaan. Esseen pituus on 2–3 sivua. Alamittaisia esseitä ei arvioida. Käytä fonttina Times New Romania, Calibria tai vastaavaa. Fonttikoko 12 ja riviväli 1,5. Palauta esseesi PDF-muodossa!

Pohdi esseessäsi seuraavia asioita:

Sosiaalinen media

Millainen toimija olet sosiaalisessa mediassa? Millaisia palveluita käytät? Millaisia asioita julkaiset? Mitä yksityisyydensuoja sinulle merkitsee? Oletko kohdannut feikkitilejä tai trolleja?

Palvelut Internetissä

Millainen rooli Internetillä on sinun arjessasi? Käytätkö verkkopankkia? Millaisia turvaratkaisuja siihen liittyy? Miten sinun elämääsi liittyvät käyttöoikeussopimukset, päivitykset ja salasanat? Kuuluvatko nettiostokset sinun arkeesi? Asioitko erilaisissa yhteiskunnan tarjoamissa verkkopalveluissa? Millaisia etuja näiden palveluiden käyttö tuo elämään? Entä liittyykö niiden käyttöön jotain haasteita? Oletko kohdannut verkkopalveluita, joissa käytettävyys korostuu tietoturvan kustannuksella?

Kyberturvallinen yhteiskunta

Miten sinä suojaudut kyberhyökkäyksiltä? Oletko kohdannut arjessasi kyberhyökkäysvälineitä? Miten kohtaamisenne sujui? Löytyykö kotoasi IoT-laitteita? Miten arvioisit näiden laitteiden tietoturvaa? Miten sinä kehität omaa kyberosaamistasi? Onko Suomi kyberturvallinen yhteiskunta? Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät tavat edistää kyberturvallisuutta ja miksi?

Riskien arviointi

Millaisia kyberuhkia sinun elämääsi liittyy? Millaisia vaikutuksia uhkilla voi olla toteutuessaan? Miten todennäköisiä uhkat ovat? Miten ehkäiset kyberuhkia omassa elämässäsi? Entä miten olet varautunut siihen, että jokin kyberuhka toteutuu?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä