Kurssin kokoamisessa käytetyt lähteet

Lähteet

European justice. (2016). Kansainvälinen oikeus. Lainattu 30.4.2016, saatavilla:
https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-fi.do

FiCom Ry. (N.d.). Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.ficom.fi/lyhyesti/index.html

Finlex. (2014). Tietoyhteiskuntakaari. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917

Finlex. (1999). Henkilötietolaki. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Finlex. (1999). Suomen perustuslaki. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999

Finlex. (1961). Tekijänoikeuslaki. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Gramex. (N.d.) Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä. Lainattu 30.4.2016, saatavilla:
http://www.gramex.fi/fi/tietoa_meista/tekijanoikeus/tekijanoikeuslaki_suojaa/tekijanoikeuslaki_lyhyesti

Hautamäki, A. (1996). Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa. Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.sitra.fi/julkaisut/tietoyhteiskunta/sitra154.pdf

Helsingin seudun kauppakamari. (2015). Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015. Lainattu 14.5.2016, saatavilla: (http://helsinki.chamber.fi/media/filer_public/36/0f/360fddcd-4cfe-41a6-ab89-c028aa0bf15c/kyberturvallisuus_2015.pdf)

Hiltunen E. ja Hiltunen K. (2014) Teknoelämää 2035 - Miten teknologia muuttaa tulevaisuutemme? Helsinki: Talentum Media Oy. Lainattu 28.4.2016. ePub.

Huhtanen, H. (2001). Tietoyhteiskuntaa rakentamassa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.tieke.fi/display/Tieke/Historiikki, TIEKEn historiikki pdf

Huoltovarmuuskeskus. (2013). Organisaatio. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.huoltovarmuuskeskus.fi/organisaatio/

Huoltovarmuuskeskus. (2013). ICT-pooli. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.huoltovarmuus.fi/toimialat/tietoyhteiskunta/ict-pooli/

Lehto, M. (2015). Jyväskylän kyberyliopisto. Jyväskylän yliopisto. Informaatioteknologian tiedekunta. Lainattu 30.04.2016, saatavilla: https://www.jyu.fi/it/kyber/kyberyliopisto

Markkanen, M. & Vaarala, V. (2016). World Wide Webin käyttäjän turvallisuusmanuaali. POD-cast. JYU. Noudettu 01.2016 saatavilla https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/journalistiikka/panu-uotila/jous055/world-wide-webin-kayttajan-turvallisuusmanuaali

Opetushallitus. (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Lainattu 7.7.2016, saatavilla
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Poliisi. (N.d.). Kansainväliset yhteistyökanavat. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: https://poliisi.fi/rikokset/kansainvalinen_toiminta/kansainvaliset_yhteistyokanavat

Suojelupoliisi. (2015). Terrorismin uhka-arvio 3.11.2015. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: http://www.supo.fi/terrorismintorjunta/terrorismin_uhka-arvio

Suomen Automaatioseura ry. (Turvallisuusjaosto 2005. Verkkopainos 2010). Teollisuusautomaation tietoturva. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta. Lainattu 4.5.2016, saatavilla: https://www.viestintavirasto.fi/attachments/tietoturva/TeollisuusautomaationTietoturva.pdf

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. (2014). Kokonaisturvallisuuden sanasto. Sanastokeskus TSK ry. Lainattu 15.5.2016, saatavilla: http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita/Kokonaisturvallisuuden-sanasto.

Suomen ulkoasiainministeriö. (N.d.) YK ja Suomi. Lainattu 30.4.2016, saatavilla:
http://finlandun.org/public/default.aspx?nodeid=35893&contentlan=1&culture=fi-FI

Suomi.fi (N.d.). Asioi verkossa. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/

Tekes. (2014). BioIt-ohjelman kuvaus. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/recently-ended-programmes/bioit/

Tilastokeskus. (2015). Internetin käytön muutoksia 2015. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_kat_001_fi.html

Tilastokeskus. (2003). Tietoyhteiskunta suvantovaiheessa. Lainattu 27.4.2016, saatavilla:
http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_08_03_nettikaytto.html

Turvallisuuskomitea. (2013). Suomen kyberturvallisuusstrategia. Lainattu 25.5.2016, saatavilla: http://turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/component/k2/14-suomen-kyberturvallisuusstrategia

Turun yliopisto. (2011). Tietoturvaopas. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://uturatas.ttlain.net/tietoyhteiskunta

Ulkoasiainministeriö. (2015). Voimankäytön oikeussäännöt. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=338236&nodeid=49540&contentlan=1&culture=fi-FI

Uusitalo, A. (2000). Mikä kumman tietoyhteiskunta. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=1199

Valtiovarainministeriö. (N.d.). Julkisen hallinnon ICT. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://vm.fi/julkisen-hallinnon-ict

Valtiovarainministeriö. (N.d.). Sähköiset palvelut. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://vm.fi/sahkoiset-palvelut

Valtiovarainministeriö. (N.d.). Tieto- ja kyberturvallisuus. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: : http://vm.fi/tieto-ja-kyberturvallisuus

Viestintävirasto. (2016). Jokaisella on oikeus internetyhteyteen. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/oikeuspuhelin-jalaajakaistaliittymaan.html

Viestintävirasto. (2016). Kyberturvallisuus. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html

Viestintävirasto. (2016). Matkaviestinverkon kuuluvuus. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/puhelin-jalaajakaistaliittymantoimivuus/matkaviestinverkonkuuluvuus.html

Virtuaalilakimies. (2016). 4.2.11.5. Kansainvälinen kauppalaki (CISG). Lainattu 30.4.2016, saatavilla: https://virtuallawyer.fondiatools.com/Sivut/Kansainv%C3%A4linen%20kauppalaki%20(CISG).aspx

Vähäkangas, Harri (2012). Havainnekaavio erilaisista kyberuhkista. Lainattu 30.4.2016, saatavilla, http://yle.fi/uutiset/verkkojen_mukana_kaatuu_koko_yhteiskunta/5095956

Väestörekisterikeskus. (2013). Historia. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: http://www.vrk.fi/default.aspx?id=168&docid=210

Wikipedia. (2015). Funet. Lainattu 27.4.2016, saatavilla:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Funet

Wikipedia. (2014). GATT. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: https://fi.wikipedia.org/wiki/GATT

Wikipedia.(2016). General Agreement on Trade in Services. Lainattu 30.4.2016, saatavilla: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Trade_in_Services

Wikipedia. (2015). Suomalainen internetkulttuuri. Lainattu 27.4.2016, saatavilla:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_internetkulttuuri,

Wikipedia. (2014). Verkottuminen. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: https://fi.wikipedia.org/wiki/Verkottuminen

Wikipedia. (2015). Tietoyhteiskunta. Lainattu 27.4.2016, saatavilla: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoyhteiskunta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä