5 Hyökkäystavat

Hyökkäystavat

Tässä jaksossa käydään läpi, millaisia hyökkäyksiä voi kohdistua
  • yksilöön
  • sosiaaliseen ympäristöön ja
  • yhteiskuntaan.
Tutustumme siihen
  • millä
  • miten ja
  • mihin erilaisia kyberhyökkäyksiä voidaan toteuttaa.

Johdantona tälle jaksolle, katso Enterprise Defenderinä Silverskinillä toimivan Petri Puhakaisen haastattelu.

Haastattelussa käydään läpi kyberuhkia, kyberhyökkäys- ja puolustustapoja sekä kyberturvallisuuden kehittämistä kansalaisten ja organisaatioiden näkökulmasta. Haastattelussa keskustellaan myös pilvipalveluiden ja sähköpostin turvallisuudesta.

Hyökkäystavat-jakson johdantovideo

Aiheeseen liittyvät peruskäsitteet

Käsite Selite
Dark Web Internetin pimeä puoli, jossa tiedot ja käyttäjät halutaan pitää piilossa.
Esineiden internet (Internet of things, IOT) IOT:llä tarkoitetaan tietoverkkojen laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata ja sensoroida eli tarkastella ja mitata etäkäyttöisesti.
Identiteettivarkaus Toisen identiteetin oikeudeton käyttö.
Informaatiosodankäynti Pyritään vaikuttamaan dataan ja informaatioon ja sitä kautta esimerkiksi asenteisiin ja olettamuksiin.

Data, informaatio ja tieto muodostavat tiedon arvoketjun.

Data: merkkejä ja symboleja, jotka ovat mahdollisesti informaatiota.

Informaatio: välitettävänä, siirrettävänä tai viestittävänä olevaa tietoa.

Tieto: syntyy silloin, kun informaatio muuttaa informaatiota tulkitsevan henkilön kognitiivisia rakenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että saadessaan lisää informaatiota jostain aiheesta, henkilön tapa ymmärtää tämä aihe muuttuu eli hänen aiemmat käsityksensä aiheesta vahvistuvat tai hän käsittää aiheen uudella tavalla.
Kyberhyökkäysväline Tietokoneohjelma, jota voidaan käyttää kyberhyökkäyksen välineenä.
Kyberhyökkäys Hyökkäys, joka tehdään kyberasetta käyttäen.
Kybersodankäynti Horjutetaan vastustajan kybertoimintaympäristössä olevia tietoon ja informaatioon perustuvia järjestelmiä ja rakenteita. Lisäksi häiritään vastustajan tilannetietoisuuden muodostumista. Tilannetietoisuus tarkoittaa sitä, että tiedetään, mitä on tapahtumassa ja pystytään ennakoimaan, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Samanaikaisesti hyökkääjä suojaa omia toimiaan sekä puolustamalla että hyökkäämällä
Kyberterrorismi Hyökätään kriittisiin informaatiojärjestelmiin ja niiden kontrollointiin tietoverkkoja hyödyntäen.
Phishing Verkkourkintaa, jolla pyritään saamaan haltuun luottamuksellisia tietoja, kuten henkilö- tai tilitietoja.
SCADA SCADA-järjestelmät ovat erilaisia teollisuusjärjestelmien ohjausjärjestelmiä, joita käytetään usein kriittisessä infrastruktuurissa.
Social engineering Käyttäjää manipuloiden pyritään saamaan pääsy suojattuun tietojärjestelmään ja salattuihin tietoihin.
Späm Roskapostia, jota toimitetaan pyytämättä sähköisen viestinnän keinoin.
Verkkopetos Verkossa tapahtuva rikos, jossa tavoitellaan taloudellista hyötyä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä