ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen

Tervetuloa ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen -verkkokurssille!

Tämän kurssin aikana tutustut kyberturvallisuuden perusolemukseen; siihen mistä kybermaailmassa ja kyberturvallisuudessa on kysymys ja millainen vaikutus niillä on sinun elämääsi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille, ja koko sen sisältö on vapaasti verkossa saatavilla. Keski-Suomen alueen toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat voivat saada kurssista suoritusmerkinnän omasta oppilaitoksestaan. Tällöin kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus suorittaa kurssi kahden opintopisteen laajuisena peruspintojaksona erillisellä opinto-oikeudella Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Opinto-oikeuden voi hankkia täältä. Opintosuoritus edellyttää verkkotentin tekemistä Moodlessa sekä lyhyttä esseekirjoitelmaa.

Kurssin tavoitteet

Kurssin päätavoitteina on, että

 • kiinnostut kyberturvallisuudesta
 • tunnistat kyberturvallisuuteen liittyvät peruskäsitteet
 • ymmärrät kybermaailman monimuotoisuuden sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla
 • ymmärrät pienten häiriöiden suuret vaikutukset

Kurssin keskeiset sisällöt

 • Internetin kehitys historiasta nykypäivään
 • Suomen tietoyhteiskunnan kehitys ja ominaispiirteet
 • kyberuhat ja niiden aiheuttajat
 • tyypilliset kyberhyökkäystavat
 • kyberuhkien vaikutukset ja verkottuneen tietoyhteiskunnan tulevaisuus
 • kyberturvallisuuden toimijat, kyberturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö, riskien tunnistaminen ja hallinta

Kurssin arviointi

 • 0–5

Kurssin suorittaminen

HUOM! Kurssimateriaaleissa puhutaan joissakin videoissa ja diaesityksissä testaa tietosi -osioista. Näitä osioita ei enää ole, koska kurssin suoritustapa on muuttunut. Osioiden lopusta ei siis enää löydy testaa tietosi -osioita. Katso tarkempi suoritustapa kohdasta 8 "Kurssin suorittaminen".

Kurssi ei vaadi edeltäviä opintoja ja se suoritetaan itsenäisesti. Kurssin laajuus on 2 op / 54 tuntia. Kurssi on jaettu seitsemään osioon. Jokaisesta osiosta tulee monivalintakysymyksiä kurssin verkkotenttiin ja vääristä vastauksista saat miinuspisteitä. Tentin voi suorittaa Moodlessa kerran. Jos et pääse tentistä läpi, voit pyytää kurssin opettajalta oikeutta suorittaa tentti uudelleen.

Koko kurssin ajan sinun kannattaa kerätä ideoita kurssin esseetä varten. Esseessä käsittelet itseäsi ja omaa toimintaasi kybermaailmassa.

Aloita kurssin suorittaminen johdanto-osuudesta ja jatka sen jälkeen jaksoittain aina kurssin loppuun saakka. Innostu kyberturvallisuudesta, tee verkkotentti, kirjoita essee ja suuntaa sen jälkeen kohti uusia kyberturvallisia seikkailuja!

Tervetuloa kyberturvallisuuden maailmaan!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä